zamówienia publiczne
Inne

Zamówienia publiczne – relacja z kongresu

Jakie są problemy sektora zamówień publicznych? Z czym borykają się zamawiający oraz wykonawcy w trakcie działań związanych z zamówieniami publicznymi? Na te i inne pytania otrzymałem odpowiedź podczas Kongresu Wykonawców Zamówień Publicznych, który odbył się 29 marca 2017 roku w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Kopernik w Warszawie.

Kongres ten to jedno z najważniejszych tego rodzaju spotkań przedsiębiorców realizujących kontrakty publiczne w Polsce. Szczerze mówiąc, jechałem na kongres z pewną obawą, ponieważ tematyka ta wydawała mi się bardzo nużąca i mało absorbująca, lecz ku mojemu zaskoczeniu pod żadnym względem tak nie jest.

Mam nadzieje, że wpis ten pobudzi w was zainteresowanie tym tematem.

Przetargi w ochronie

Kongres bardzo mocno nakierowany był na aktualne problemy, jakie występują w zamówieniach publicznych w związku z nowelizacją ustawy prawo o zamówieniach publicznych z dni 28 lipca 2016 roku. Według większości prelegentów zmiany w ustawie spowodowały szereg utrudnień, na co mocno wskazywała Pani Joanna Filipiak z Polskiego Związku Pracodawców Ochrona. Pani Joanna z uwagi na reprezentowaną branżę ukierunkowała swoją wypowiedź w stronę usług społecznych, wskazując na szereg niedociągnięć i braków, jakie zawiera ustawa.

Zamówienia publiczne

W przypadku sektora usług ochrony osób i mienia Pani Joanna wskazała na bierność ze strony zamawiających w kontekście kontrolowania wykonywania zamówionej usługi i jej zgodności z zawartą umową. Jak wynika z wypowiedzi, u zamawiającego przejawia się brak chęci do kontrolowania i weryfikowania działań wykonawcy. Dla mnie osobiście nie była to nowość, ale została pokazana w innym świetle i ze szczegółami.

Mógłbym też odnieść się do nieprawidłowości, jakie istnieją po stronie wykonawców, ale to jest temat na sporą książkę, więc pominę go i odniosę się w innych wpisach.

Choć wykłady wszystkich prelegentów były godne uwagi i interesujące to wykład Pani Joanny należał do tych najciekawszych.

Zamówienia publiczne

Konkurencyjność w zamówieniach publicznych

Ciekawą prelekcję wygłosił Pan Marcin Szołajski radca prawny w kancelarii Szołajski Legal Group, tym bardziej że była ona skonfrontowana z odmienną opinią Pana Jana Stylińskiego Prezesa Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Pierwszy z prelegentów wykazywał, że w sektorze zamówień publicznych istnieje zbyt mała konkurencyjność, co jednocześnie prowadzi do nieprawidłowości w przetargach. Spowodowane jest to tym iż zbyt mało firm uczestniczy w przetargu lub czasami jest to jedna firma, która ma możliwość spełnienia celów wykazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Naturalnie prowadzi to do zawyżenia ceny za wykonywanie usługi lub dostarczenia produktu.

Drugi z prelegentów wskazał branżę budowlaną jako przeciw wagę powyższego stwierdzenia. Wykazał on, że branża budowlana posiada aż nadmiar wykonawców, co z kolei sprawia zaniżanie cen w celu wygrania przetargu. Niejednokrotnie prowadziło to w końcowym efekcie do niewykonania zamówienia i bankructwa wykonawcy.

Agile w przetargach

Przyznam szczerze że bardzo mocno przykuł moją uwagę wykład Pana Bartłomieja Wachta Senior Partnera w kancelarii Maruta Wachta. Zwrócił on uwagę, iż w bardzo wielu przypadkach zamówień publicznych należy odchodzić od przyjętego modelu przeprowadzania przetargów, który aktualnie odbywa się na zasadzie 7 kroków.

Krok 1 – Wymagania
Krok 2 – Analiza
Krok 3 – Projekt
Krok 4 – Budowa
Krok 5 – Test
Krok 6 – Go Live
Krok 7 – Utrzymanie

Aktualne na świecie oraz powoli w Polsce zaczyna się stosować filozofie, czy też metodologię „Agile”, która pod wieloma względami różni się od dzisiaj przyjętego modelu przeprowadzania przetargów. Metoda ta przewiduje możliwość podzielenia zamówienia na etapy oraz zmienia podejście do fundamentalnych kwestii w zamówieniach publicznych. Metoda ta przedkłada dostarczanie zamawiającemu produktu w „kawałkach” nad dostarczenie jego w całości oraz przewiduje bardzo daleko idącą otwartość na zmiany w projekcie lub produkcie w fazie jego produkcji.

Naturalnie metodologia „Agile” nie sprawdza się we wszystkich rodzajach zamówień publicznych takich jak wspomniana ochrona osób i mienia, czy choćby szybkie zamówienie leków dla szpitala, o których wypomniał w wykładzie Pan Paweł Woźniak, Członek Zarządu Związku Pracodawców Stratera MED. Przetargi takie są „proste” z założenia do wykonania, więc nie ma potrzeby dzielenia ich na etapy. Natomiast muszę przyznać, iż metodologia ta jest przyszłością złożonych i skomplikowanych zamówień publicznych.

Wymieniłem tutaj tylko kilka ciekawych zagadnień, jakie zostały poruszane przez prelegentów na Kongresie Wykonawców Zamówień Publicznych, nie mniej jednak wszystkie wykłady były niezmiernie interesujące i w sposób szczególny poszerzyły moją wiedzę w tym zakresie.

Na koniec pragnę podziękować Panu Witoldowi Jarzyńskiemu redaktorowi naczelnemu czasopisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” za zaproszenie na kongres.

 

 

Poprzedni artykuł Następny Artykuł

Posty, które mogą Cię zainteresować

Brak komentarzy

Zostaw komentarz