Przeglądane tagi

przemoc

Przemoc w Rodzinie
Bezpieczna rodzina, Bezpieczne dziecko, Policja, Samoobrona

Przemoc w rodzinie

Rodzina to podstawa społeczności w naszym kraju, co oznacza, że należy dbać o jej bezpieczeństwo i dołożyć wszelkich starań, aby nie dochodziło w niej do przemocy. Przemoc w rodzinie bardzo źle wpływa na rozwój dzieci.
Niestety na świecie, jak również w naszym kraju nadal dochodzi do bardzo wielu przypadków przemocy w rodzinie. Jest to niepokojące zjawisko pomimo faktu, iż nasza wiedza na ten temat jest coraz obszerniejsza. W przeciągu ostatnich 20 lat powstało wiele projektów, aktów normatywnych, instytucji oraz opracowań, których celem było i jest zwiększenie świadomości o przemocy w rodzinie oraz udzielanie pomocy ofiarom takiej przemocy. Więcej…