kurs kwalifikowany
Inne

Kurs kwalifikowany pracownik ochrony

Każdy licencjonowany pracownik ochrony posiadający ważną licencję w dniu 31 grudnia 2013 roku wiedział o tym, że po nowym roku otrzyma zaświadczenie potwierdzające jego wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Ale co z osobami, które licencji nie posiadały, a chcą ubiegać się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej? Jak wygląda kurs? Jakie warunki trzeba spełnić, aby szkolenie umożliwiło nam złożenie pełnej dokumentacji? Jakie są aktualne ceny kursów? Co wchodzi w zakres kursu?

Jeśli nie posiadałeś licencji to zapewne zadajesz sobie powyższe pytania. W tym artykule postaram się odpowiedzieć na zadane pytania tak abyś miał pełną wiedzę na temat twoich możliwości wpisania na listę.

Jak zostać kwalifikowanym pracownikiem ochrony

Być może pytanie powinno brzmieć, kto może zostać kwalifikowanym pracownikiem ochrony, a więc jakie warunki musisz spełnić. Nowe warunki jakie musisz spełnić są opisane w artykule 26 pkt 3 ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku (zmiany po 1 stycznia 2014r.). Oczywiście bardzo ważnym zapisem jest artykuł 26 pkt 7, który opisuje rodzaje dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu z artykułu 26 pkt 3 ust 8. W tym artykule skupię się na popularnych kursach, które zastąpiły tzw. kursy na licencjonowanego pracownika ochrony.

Jeśli przymierzasz się do odbycia kursu na kwalifikowanego pracownika ochrony, to pamiętaj o tym, iż oprócz kursu musisz spełniać również następujące wymagania tzn:
– posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA
– mieć ukończone 21 lat
– ukończyć co najmniej gimnazjum
– mieć pełną zdolność do czynności prawnych
– nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie może toczyć się przeciwko tobie postępowanie karne o takie przestępstwo
– posiadać nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji albo inne wymienione w art. 26 pkt. 3 ust. 6
– posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła

Jak widzisz troszkę warunków musisz spełnić i warto pamiętać o nich przed rozpoczęciem kursu.

Cena kursu

Przeglądając oferty kursów można zauważyć dosyć dużą rozbieżność w cenach za przeprowadzenie kursu jakie oferują placówki szkoleniowe. Głównym czynnikiem mającym wpływ na cenę kursu jest region w jakim jest on przeprowadzany oraz przestrzeń czasowa w jakiej jest wykonywany.

W przypadku regionu to wiadomo, iż cena kursu w Warszawie będzie wyższa niż w mieście, którego liczba mieszkańców nie przekracza 150 000. Natomiast mówiąc o przestrzeni czasowej to nie miałem na myśli liczby godzin, ponieważ to reguluje rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, które wskazuje, iż szkolenia i kursy trwają łącznie co najmniej 245 godzin. Mam tutaj na myśli jednak czas w jakim rozłożony jest kurs, ponieważ można zauważyć, że jeśli kurs jest rozłożony na 4-6 miesięcy, to jest droższy niż ten, który odbędzie się w ciągu 2-3 miesięcy.

Cena kursu na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej waha się w granicach 1 200-2 500 zł

Czas trwania kursu

Jak już wyżej wspomniałem kurs musi trwać minimum 245 godzin, lecz to od ośrodka szkoleniowego zależy, czy godziny zostaną wykonane w ciągi 2 czy 6 miesięcy. Z zaobserwowanych praktyk można wywnioskować, iż kursy są organizowane tak aby wykłady odbywały się 2-3 rzy w tygodniu po 8 godzin co daje nam od 2,5 do 4 miesięcy szkolenia.
Zakres kursu kwalifikowanego pracownika ochrony

W bardzo dużym uproszczeniu na kursie będą poruszane takie tematy jak:

Blok ogólnoprawny

Zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia
Wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego
Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy
Wybrane zagadnienia psychologii
Etyka pracownika ochrony
Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej
Realizacja tematyki bloku w minimalnym łącznym wymiarze 50 godzin realizowanych w formie stacjonarnych wykładów, w tym część w formie wykładów i zajęć praktycznych.

Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia

Taktyka wykonywania zadań ochrony osób
Taktyka wykonywania zadań ochrony mienia
Realizacja tematyki bloku w minimalnym łącznym wymiarze 100 godzin, w tym pkt I w wymiarze 30 godzin i pkt II w wymiarze 70 godzin, realizowanych w formie stacjonarnych wykładów i zajęć praktycznych.
Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego

Budowa i zasady działania broni palnej
Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną
Techniki posługiwania się bronią palną
Realizacja tematyki bloku w minimalnym łącznym wymiarze 35 godzin realizowanych w formie stacjonarnych wykładów i zajęć praktycznych
Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych

Samoobrona
Techniki interwencyjne
Realizacja tematyki bloku w minimalnym łącznym wymiarze 60 godzin realizowanych w formie stacjonarnych zajęć praktycznych.

Więcej można przeczytać w rozporządzeniu (PDF)
Bez egzaminów na pracownika ochrony

Oczywiście pamiętajcie o tym, iż aktualnie nie ma egzaminów obywających się w Komendach Wojewódzkich Policji co nie zmienia faktu, iż w przypadku posiadania broni palnej musimy spełniać warunki określone w ustawie o broni i amunicji.

Jaka jest wasza opinia na temat nowych zasad przeprowadzania szkoleń?

——————

Artykuł pochodzi z mojego nieistniejącego już bloga “Security Guard” data ówczesnej publikacji 06-03-2014.

——————

Poprzedni artykuł Następny Artykuł

Posty, które mogą Cię zainteresować

2 komentarze

 • Odpowiedz Chmielewski 18 października 2018 at 04:13

  Czy jeżeli przejdę kurs i zdam egzamin, to czy dostanę pozwolenie na broń palną przed podjęciem pracy w zawodzie ? Jakie są szanse uzyskania pozwolenia na broń dla kwalifikowanego pracownika ochrony ?

  • Odpowiedz Robert 29 października 2018 at 12:54

   Witam serdecznie.
   Jeżeli ukończy Pan kurs Kwalifikowanego Pracownika Ochrony i zda egzamin może Pan wystąpić do odpowiedniego dla swojego miejsca zamieszania WPA – (Wydziału Postępowań Administracyjnych) o wpisanie Pana na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony oraz o wydanie Legitymacji Osoby Uprawnionej do Posiadania Broni.
   Zatem TAK może Pan otrzymać uprawnienia do posiadania broni obiektowej przed rozpoczęciem pracy w firmie ochroniarskiej.
   Co do szans – po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu oraz przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentów do WPA uprawnienia otrzymuje Pan decyzją Komendanta Policji. (W praktyce spełnienie wszystkich warunków podanych w ustawie o Ochronie Osób i Mienia gwarantuje Panu otrzymanie uprawnień.

  Zostaw komentarz