klauzule spoleczne
Inne

Klauzule społeczne w ochronie

W jakim stopniu klauzule społeczne są stosowane w przetargach? Jakie są możliwości zwiększenia stosowania tych klauzul? Na powyższe pytania dosyć szczegółowo odpowiedziała nam Najwyższa Izba Kontroli, która przedstawiła raport o stosowaniu klauzul społecznych w zamówieniach publicznych – szczegóły raportu NIK.

Jest to bardzo interesujący temat, ponieważ dotyka dużego grona osób w naszym kraju. Problem ten dotyka w głównej mierze sektora usług w tym branży ochrony osób i mienia.

NIK podaje również w raporcie pewne rozwiązania, jakie należałoby wdrożyć, chcąc zwiększyć ilość stosowanych klauzul. Ja chciałbym z wami podzielić się moimi uwagi w tej materii.

Co to jest klauzula społeczna?

Klauzula społeczna jest to wymóg, jaki może zostać zawarty przez zamawiającego w SIWZ (specyfikacja istotnych warunków zamówienia), który musi zostać spełniony przez wykonawcę. Naturalnie zamawiający nie może sam od siebie wymyślać klauzul, ponieważ są one opisane w artykule 29 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych.

Wymagania, jakie może określić zamawiający to zatrudnienie osób:
– bezrobotnych
– młodocianych
– osób niepełnosprawnych
– innych osób, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym  lub we właściwych przepisach państw członkowskich UE lub EOG.

Sprowadza się to do tego, że zamawiający może określić, iż wymaga, aby w danej firmie było zatrudnionych 20 osób niepełnosprawnych (klauza zastrzeżona) lub wymaga, aby przy realizacji zamówienia uczestniczyli tylko pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę (klauzula zatrudnieniowa). Ochrona osób i mienia jest tym miejsce, gdzie klauza zatrudnieniowa powinna znajdować szczególne zastosowanie.

Klauzule społeczne

Podsumowanie raportu NIK

NIK w swoim raporcie jednoznacznie stwierdza, iż procedura tzw. klauzuli społecznej nie działa w takim stopniu jak powinna – praktycznie nie działa. NIK podkreśla, że zamówienia publiczne realizowane są nierzetelnie, bez odpowiedniego nadzoru. Jak wynika ze statystyk, klauzule społeczne stosowane są w zaledwie kilku procentach wszystkich zamówień.

Niestety zamawiający nie dostrzegają pozytywnych skutków stosowania klauzul społecznych, a ich stosowanie nie jest obowiązkowe. Dodatkowo osoby sporządzające SIWZ spostrzegają jedynie problemy, jakie one niosą ze sobą.

Zwiększenie liczby klauzul

Najwyższa Izba Kontroli stoi na stanowisku, iż trzeba zwiększyć promocję działań, które spowodują zwiększenie stosowania klauzul. Należy eliminować wszelakiego rodzaju bariery, jakie stoją na drodze ku ich stosowaniu.

Moja subiektywna opinia w tym temacie jest taka że należy zdecydowanie zwiększyć szkolenia osób zajmujących się przygotowaniem przetargów. Powodem niskiego stosowania klauzul jest po pierwsze niewiedza, a po drugie strach wynikający z owej niewiedzy.

Dodatkowo zwracam uwagę na zbyt małą współpracę pomiędzy wydziałami w strukturze zamawiającego. Bardzo często bywa tak, że wydział ds. zamówień publicznych zamawia usługę, ale w procesie tym nie bierze udziału osoba, która w przyszłości zajmowała będzie się weryfikacja świadczonych usług np. ochrony osób i mienia. Prowadzi to do sytuacji, gdzie zamawiana usługa jest niewspółmierna do realnych potrzeb zamawiającego.

 

 

Poprzedni artykuł Następny Artykuł

Posty, które mogą Cię zainteresować

Brak komentarzy

Zostaw komentarz