Kara za brak OC Nawet 1 milion zł
Bezpieczne drogi, Inne

Kara za brak OC – działanie UFG

Ktoś tutaj nie umie liczyć! Taka myśl nasuwa mi się analizując, ile można stracić na braku ważnego ubezpieczenia OC samochodu. Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że kara za brak ważnego OC może wynieść nawet 1 milion złotych. W tym wpisie odpowiem na pytania co grozi nam za brak tego dokumentu oraz jakie są inne konsekwencje prawne?

Artykuł z cyklu: Bezpieczne drogi

Większości z nas nie interesuje, jaka jest kara za brak ważnego OC samochodu. Dzieje się tak, dlatego że co roku płacimy za odnowienie OC i mamy to z głowy. Nie mniej jednak jest wiele osób, które świadomie lub też nieświadomie nie opłaca swojego OC, lub nie zawiera umowy z ubezpieczycielem w ogóle.

Jeśli ktoś świadomie nie zawiera umowy ubezpieczenia OC samochodu to najprawdopodobniej nie zna konsekwencji jakie płyną z faktu braku takiej umowy. Ryzyko, jakie podejmujemy w takim przypadku jest niewspółmierne do możliwych kar jakie otrzymamy. Natomiast osoby, które najzwyklej w świecie zapominają o tym bardzo ważnym obowiązku muszą zrobić wszystko aby nie dochodziło do tego rodzaju sytuacji.

 • Zapomniałem ubezpieczyć samochód, co teraz?
 • Jakie konsekwencje poniosę, jeśli nie opłacę składki w terminie?
 • Jakie są kary za brak ważnego OC?
 • Muszę posiadać OC na samochód, którego nie używam?
 • Skąd fundusz będzie wiedział o braku ubezpieczenia?

Co to jest ubezpieczenie OC samochodu

Ubezpieczenie OC to nic innego jak zwolnienie posiadacza takiego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku wystąpienia wypadku drogowego posiadacz pojazdu zwolniony jest z wypłacania odszkodowania za wyrządzone szkody. Z drugiej strony poszkodowany nie musi martwić się o wypłacenie takiego odszkodowania, ponieważ zajmie się tym firma ubezpieczeniowa sprawcy.

W Polsce tak jak w większości krajów na świecie ubezpieczenie OC jest obowiązkowe co oznacza że każdy posiadacz pojazdu musi wykupić takie ubezpieczenie najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu w urzędzie.

Pojazdy, które muszą być objęte ubezpieczeniem OC:

 1. pojazdów samochodowych,
 2. motorowerów,
 3. motocykli,
 4. przyczep,
 5. pojazdów wolnobieżnych,
 6. ciągników rolniczych.

Jak już wyżej wspomniałem ubezpieczenie OC nowego samochodu powinniśmy zakupić przed jego rejestracją w urzędzie. Musimy też pamiętać, że jeśli kupujemy nowy samochód to naszym obowiązkiem jest sprawdzenie czy posiada on ważne ubezpieczenie OC. Jeśli takowego nie posiada to my musimy dopełnić tego obowiązku.

Ubezpieczenie OC

Sprawdź również: Jak zachować się podczas wypadku drogowego?

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych dokładnie precyzuje co to są ubezpieczenia obowiązkowe.

Art. 4. Ubezpieczeniami obowiązkowymi są:
1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej „ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”;
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zwane dalej „ubezpieczeniem OC rolników”;
3) ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, zwane dalej „ubezpieczeniem budynków rolniczych”;
4) ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny

Zanim przejdziemy do odpowiedzi na pytanie, jakie kary grożą nam za brak ważnego ubezpieczenia OC samochodu, to warto w kilku słowach opowiedzieć o instytucji, która za pomocą swoich skutecznych narzędzi jest w stanie bardzo boleśnie ukarać nas za brak OC. Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny, bo to o nim mowa powstał w celu odgrywania roli strażnika ubezpieczeniowego.

W skrócie posiada on dwie funkcje:

 • Zajmuje się wypłatą odszkodowań i świadczeń poszkodowanym,
 • Zajmuje się karaniem osób, które nie dopełniły obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC.

Oczywiście wypłata odszkodowania wypłacana jest na podstawie wypadku spowodowanego przez osobę, która takowego ubezpieczenia w dniu zdarzenia nie posiadała. Dodatkowo UFG dokonuje wypłat odszkodowań w momencie, gdy wypadek spowodowała nieznana osoba, która zbiegła z miejsca zdarzenia. Natomiast kary nakładane przez UFG na osoby nieposiadające obowiązkowego OC są bardzo dotkliwe. Żeby tego było mało UFG posiada możliwość ściągnięcia z osoby nieposiadającej ubezpieczenia OC innych kosztów jakie on poniósł w ramach danej sprawy.

Czy należy bać się UFG? Nie, jeśli tylko posiadamy wykupione ubezpieczenie OC. Tak, jeśli takowego nie posiadamy. Kary przez niego nałożone mogą okazać się bardzo bolesne dla naszego portfela.

Warto przeczytać: Jak zachować się podczas kolizji drogowej?

Skąd UFG ma pieniądze

UFG, aby działać poprawnie potrzebuje odpowiednich środków finansowych, które płyną do niego z różnych źródeł. Zaliczamy do nich:

 • Składki opłacane przez ubezpieczycieli w wysokości niecałego 1% od zawartej polisy,
 • Środki finansowe z kar, jakie nałożył UFG na osoby nieposiadające obowiązkowego OC,
 • Środki pochodzące z regresu ubezpieczenia.
 • Kontrola Policji i mandat

Jeśli nie posiadasz obowiązkowego ubezpieczenia OC to musisz być świadomy że przy pierwszej kontroli Policji zaczynają się twoje poważnego problemy finansowe. Nie mam tutaj na myśli mandatu za brak dokumentu poświadczającego, że takowe ubezpieczenia posiadasz, ale to, że Policja w przypadku braku wykupionego ubezpieczenia OC wyśle informacje do UFG. Informacja ta sprawi, że ruszy urzędnicza machina przeciwko tobie, której celem będzie surowa kara.

Finansowanie ufg

Zatem uznajmy, że pierwszą karą za brak ważnego ubezpieczenia OC jest mandat nałożony przez funkcjonariusza Policji.

Kto zgodnie z prawem może sprawdzić stan naszego ubezpieczenia OC? Do takie kontroli zobowiązane są:

 1. Policja,
 2. organy celne,
 3. Straż Graniczna,
 4. organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów,
 5. Inspekcja Transportu Drogowego.
 6. Dodatkowo takie uprawnienia posiadają:
 7. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
 8. inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego,
 9. Inspekcja Ochrony Środowiska.

W przypadku rolników jest obowiązany wójt, burmistrz lub prezydent miasta oraz uprawniony jest starosta i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Pamiętaj, że zgodnie z art. 86 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych masz obowiązek okazać odpowiedni dokument.

Art. 86. Osoba kontrolowana jest obowiązana okazać na żądanie organu obowiązanego lub uprawnionego do kontroli dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.

Wezwanie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Naturalnie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny posiada również inne sposoby na sprawdzenie stanu twojego ubezpieczenia OC. Bez znaczenia na sposób uzyskania informacji UFG zapewne wyśle do ciebie list z wezwanie o okazanie dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Takiego listu powinieneś się spodziewać, jeśli miałeś ostatnio spotkanie z funkcjonariuszami np. Policji.

Oczywiście nie musi to oznaczać, że UFG nałoży na ciebie karę za brak ważnego OC, lecz chce abyś rozwiał jego wątpliwości co do posiadania ważnego ubezpieczenia. Jeśli jesteś pewien, że zawarłeś ważną umowę ubezpieczania OC oraz że została ona zawarta w stosownym terminie to niczego się nie obawiaj. Powinieneś w takim przypadku w ciągu 30 dni przedstawić UFG dokumenty potwierdzające, że umowa została zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest ważna. Sprawi to, że UFG najprawdopodobniej umorzy postępowanie w twojej sprawie, chyba że będzie miał dalsze wątpliwości.

Może również zdarzyć się, tak że będziesz musiał udokumentować, że samochód, w którego sprawie pisze do ciebie fundusz nie jest twój i kara za brak ważnego OC nie dotyczy ciebie tylko nowego właściciela samochodu. W takim przypadku powinieneś przedłożyć dokumentację potwierdzającą sprzedaż samochodu.

Sprawdź również: Jak wezwać pogotowie ratunkowe?

Wysokość kary za brak ważnego ubezpieczenia OC

Na jakąkolwiek reakcję na pismo ze strony UFG masz 30 dni. Jeśli po tym terminie nie odpowiesz na pismo, nie udowodnisz swojej racji, lub nie zapłacisz kary nałożonej na ciebie przez fundusz to musisz liczyć się z tym że sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego. Co w końcowym efekcie doprowadzi do wyegzekwowania kary na drodze sądowej.

Wysokość kary, jaką nałoży na ciebie UFG zależy głównie od czasu jaki upłynął od daty zakończenia poprzedniego ubezpieczenia oraz od rodzaju pojazdu, jaki miał zostać ubezpieczony.

Wysokość kary zależna od rodzaj pojazdu:

 • samochody osobowe to równowartość 2 krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku,
 • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy to równowartość 3 krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku,
 • pozostałe pojazdy równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku.

Wysokość kary zależna od ilości dni bez ochrony OC:

 • od 1 do 3 dni to 20% pełnej opłaty, zależnej od rodzaju pojazdu,
 • od 4 do 14 dni to 50% pełnej opłaty, zależnej od rodzaju pojazdu,
 • powyżej 14 dni to 100% opłaty karnej, zależnej od rodzaju pojazdu.

Ile wynosi kara za brak OC w 2018 roku?

Samochód osobowy:

 • 4200 zł, gdy przerwa wyniosła więcej niż 14 dni,
 • 2100 zł, gdy przerwa wyniosła od 4 do 14 dni,
 • 840 zł, gdy przerwa wyniosła od 1 do 3 dni.

Samochód ciężarowy, ciągnik samochodowy lub autobusy:

 • 6300 zł – przerwa powyżej 14 dni,
 • 3150 zł – przerwa od 4 do 14 dni,
 • 1260 zł – przerwa do 3 dni.

Pozostałe pojazdy, w tym motocykle:

 • 700 zł – przerwa powyżej 14 dni,
 • 350 zł – przerwa od 4 do 14 dni,
 • 140 zł – przerwa do 3 dni.

Pamiętajmy o art. 88. 1. Osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść opłatę.

kara od ufg

Czy można nie zapłacić kary za brak OC?

Sposoby na uniknięcie kary nałożonej przez UFG:

 • Posiadać ważną polisę ubezpieczenia OC
 • Udowodnić, że to nie Ty podlegasz obowiązkowi jej posiadania
 • Posiadać trudną sytuację finansowo materialną.

Pierwszego punktu nikomu nie muszę tłumaczyć, ponieważ wiadome jest, że jeśli posiadamy ważne OC to nie musimy się niczego obawiać. Drugi punkt również jest klarowny, gdyż może zdarzyć się, tak że UFG wyśle do nas pismo w sprawie samochodu, który sprzedaliśmy i posiadamy na to odpowiedni dokument. W takim przypadku UFG skieruje sprawę do osoby, której samochód sprzedaliśmy.

W pierwszych dwóch punktach możesz odwołać się do Zarządu Funduszu, a jeśli ten nadal będzie stał na swoim to masz prawo odwołać się jeszcze do Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Trzeci punkt jest jedynym rozwiązaniem na nie płacenie kary za brak ważnego OC w przypadku gdy faktycznie go nie posiadaliśmy. Inaczej mówiąc jesteśmy winni, ale mamy szansę na nie płacenie kary. Niestety nie jest to takie proste jak się wydaje, ponieważ aby uniknąć płacenia kary trzeba funduszowi udowodnić że faktycznie jesteśmy w trudnej sytuacji finansowej.

Zapewne zadajesz sobie pytanie „To jak biedny muszę być, aby nie płacić kary?” Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie i wszystko zależy od indywidualnej decyzji funduszu. Pewne jest to, że musi to być wyjątkowo trudna sytuacja finansowa. W takim przypadku musisz złożyć wniosek o umorzenie kary nałożonej przez fundusz.

Wniosek o umorzenie kary nałożonej przez UFG.
Oświadczenie o stanie majątkowym.

Jak może zareagować fundusz na twój wniosek?

 1. Może wniosek odrzucić.
 2. Może odroczyć płatność kary w czasie.
 3. Może rozłożyć płatność na nieoprocentowane raty.
 4. Może umorzyć karę w całości lub w części.

Co można dołączyć do wniosku?

 1. Informację o naszych aktualnych zarobkach – najlepiej w postaci wyciągów z konta bankowego.
 2. Informację o posiadanych kredytach w bankach.
 3. Zaświadczenia o przyznanej pomocy socjalnej.
 4. Informacje o innych dużych zobowiązaniach finansowych.
 5. Stan posiadanej rodziny – ilość dzieci.
 6. Zaświadczenia lekarskie o chorobach.

Regres ubezpieczenia konsekwencją braku OC

Jeśli myślisz, że najgorsze co może cię spotkać za brak ważnego OC to mandat oraz kara kilku tysięcy złotych to jesteś w ogromnym błędzie. Dotychczasowe kary, jakie omówiłem mogą być zaledwie ułamkiem sumy kary finansowej jakie może nałożyć na ciebie UFG.

Najgorszą sytuacją, jaka może cię spotkać jest regres świadczeń wypłaconych przez Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny. Co to oznacza? Jeśli nie posiadasz ważnego ubezpieczenia OC i w danym momencie spowodujesz wypadek, gdzie ludzie odniosą uszczerbek na zdrowiu, to UFG za ciebie wypłaci im odszkodowanie. Po czym fundusz kieruje się do ciebie i zażąda zwrotu wypłaconego świadczenia dla osoby poszkodowanej, gdzie doliczy sobie poniesione koszty sprawy.

Jaka jest najwyższa kwota regresu, jaką może nałożyć na ciebie UFG? Mam złą wiadomość! Nie ma limitu! Niech przestrogą będzie informacja o trzech regresach zastosowanych w stosunku do motocyklistów w Polsce.

Pierwszy przypadek to kwota ponad 1 000 000 złotych. Tak, nie musisz zakładać okularów to jest kwota ponad 1 mln zł. Kolejną kwotą była suma 1 100 000 złotych oraz kwota 1 300 000 złotych. We wszystkich tych przypadkach motocykliści nie mieli prawa poruszać się swoimi pojazdami, między innymi z tego powodu, że byli pijani.

Oczywiście nie wszystkie kwoty regresów, jakie są nakładane na kierowców są tak wysokie, ale wydaje mi się, że dosyć bolesną kwotą będzie choćby 30 000 zł. Zastanów się, czy warto nie płacić ubezpieczenia i ryzykować aż tak bardzo. Pamiętajmy również o tym, że jeśli prowadzisz samochód, którego nie jesteś właścicielem i nie ma ono ważnego OC, to Ty jako kierowca również ponosić odpowiedzialność.

Tryb postępowania regresowego UFG

 1. UFG bada sprawę wypadku.
 2. UFG podejmuje decyzje i wypłaca świadczenie poszkodowanemu.
 3. UFG wzywa sprawcę wypadku do zwrotu poniesionych kosztów.
 4. Sprawca ma 30 dni na zapłatę regresu lub odwołanie się do Zarządu UFG.
 5. Jeśli Zarząd jest nieugięty to sprawca ma prawo odwołać się do Rady UFG.
 6. Jeśli sprawca nie zareaguje na wezwanie do 30 dni, to sprawa trafia do sądu, gdzie zależnie od wyroku sprawca może zostać obciążony dodatkowo kosztami sądowymi.

tryb postępowania regresowego ufg1

Kiedy OC jest ważne, a kiedy nie

Ważność ubezpieczenia OC nie jest taka oczywista jak się wydaje. Czasami wydaje nam się, że ubezpieczenie nie działa a jest zupełnie na odwrót. Ubezpieczenie jest ważne, gdy przez ostatni rok posiadałeś OC, ale zapomniałeś w terminie opłacić składkę – twoja polisa OC przedłuża się automatycznie. Zapewne firma ubezpieczeniowa będzie cię upominać, ale przekroczenie terminu zapłaty nie unieważnia polisy.

Art. 12. 1. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń trwa przez okres wskazany w umowie i kończy się z upływem ostatniego dnia tego okresu, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie.
2. W przypadku opłacania składki ubezpieczeniowej w ratach, niezapłacenie przez ubezpieczonego lub ubezpieczającego raty składki w terminie oznaczonym przez zakład ubezpieczeń nie powoduje ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Kiedy ubezpieczenie OC nie jest ważne?

Praktycznie są trzy możliwości gdzie twoje ubezpieczenie nie będzie działało:

Wypowiedziałeś umowę ubezpieczenia OC i jednocześnie nie zawarłeś kolejnej.
Firma ubezpieczeniowa wypowiedziała Ci umowę, ponieważ nie opłacałeś składek.

Kupiłeś samochód w komisie z ważnym ubezpieczeniem, ale po jego zakończeniu nie podpisałeś nowej umowy – w takich sytuacjach ubezpieczenie nie przedłuża się automatycznie.

Wielu osobom wydaje się również że nie muszą wykupywać OC, ponieważ ich samochód lub motocykl stoi w garażu i nie jest używany. Niestety nic bardziej mylnego, ponieważ prawo jasno precyzuje, że każdy samochód osobowy i motocykl musi posiadać ważne OC.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu dotyczy wyłącznie:

 • samochodów ciężarowych i przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t,
 • autobusów,
 • ciągników samochodowych,
 • pojazdów specjalnych.

Brak ważnego OC przez kilka lat

Jeśli udawało Ci się skutecznie ukrywać brak ubezpieczenia OC przed UFG przez kilka lat to nie masz szczęście. Mam tutaj na myśli fakt, że fundusz w momencie, gdy zorientuje się, że nie masz OC to ukarze cię tylko za ostatni rok. Przykładowo: jeśli nie miałeś OC w latach 2016 i 2017 to fundusz nałoży karę tylko za 2017 rok.

Sprzedałem samochód bez OC

Można zastanowić się jeszcze nad tym, czy otrzymam karę za brak ważnej polisy OC, jeśli samochód już sprzedałem. Okazuje się, że tak, ale jest jeden warunek, jaki musi być w takim wypadku spełniony. Kontrola, jaką przeprowadzi UFG musi zostać przeprowadzona w danym roku, czyli jeśli sprzedałeś samochód bez OC 15 grudnia 2017 roku a fundusz dokonał kontroli 18 grudnia to ma prawo nałożyć na ciebie karę mimo tego że nie jesteś już właścicielem. Jeśli natomiast fundusz przeprowadzi kontrolę 2 stycznia 2018 roku, to ciebie ukarać już nie może.

Akty prawne do których warto zajrzeć

 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
 • Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych
 • Statut Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 28 marca 2014 roku
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

 

 

Kara za brak OC - infografika

Poprzedni artykuł Następny Artykuł

Posty, które mogą Cię zainteresować

41 komentarzy

 • Odpowiedz Ania29 grudnia 2017 at 17:43

  Ciekawy artykuł. Ciekawe czy Ci co otrzymali kary ponad milion złotych to je zapłacili?

  • Odpowiedz Tomasz Grabski29 grudnia 2017 at 22:05

   UFG od kilku lat publikuje wartości kar zapłaconych i nie zapłaconych, ale możesz mieć pewność że nie wszyscy płacą.

 • Odpowiedz przemek29 grudnia 2017 at 20:37

  Kary coraz wyższe a na drogach ciągle pełno samochodów bez OC. Szczególnie na powiatowych drogach. Policja przymyka oczy na swoich mieszkańców dopóki jeżdżą po okolicy, do sklepu, sąsiada itp

  • Odpowiedz Tomasz Grabski29 grudnia 2017 at 22:07

   Dlatego też “wirtualny policjant” UFG działa coraz bardziej skutecznie. Myślę że osoby bez ważnego OC nie są świadome wysokości kar i zagrożenia.

 • Odpowiedz Agata29 grudnia 2017 at 21:42

  Bardzo ciekawy wpis. Tylko czy osoby , które dostają kary stosują się do opłacenia? Niestey nie, u nas w Polsce wiele rzeczy się omija tak jak z alimentami czy innymi sankcjami. Przykre, ale prawdziwe. Panstwo płaci…

  • Odpowiedz Tomasz Grabski29 grudnia 2017 at 22:08

   Niestety zgadzam się.

 • Odpowiedz pożeram strony29 grudnia 2017 at 21:57

  Łoooo matko! Wiedziałam, że OC jest ważne, ale to co przeczytałam wprawiło mnie w zdumienie.

  • Odpowiedz Tomasz Grabski29 grudnia 2017 at 22:08

   Najbardziej wprowadza w zdumienie osoby które dostają wezwanie od UFG 🙂

 • Odpowiedz Agnieszka Gertner30 grudnia 2017 at 07:22

  obawiam się, że Ci, którzy przeczytali Twój post, zawsze płacą OC 😉 natomiast Ci, którzy się uchylają, uchylą się od zajrzenia w to miejsce również. Szkoda, że w naszym kraju nie mamy poczucia wspólnoty, że jak zapłacę OC to nie jest dla mnie kara finansowa, tylko przezorność i rozwiązanie kłopotu w przypadku kolizji, stłuczki, wypadku drogowego, lub naruszenia zdrowia innych współuczestników :). Im więcej takich artykułów, tym bardziej może podchwycą je środki przekazu masowego 🙂 i może Ci, co nie płacą zaczną coś kumać 😉

  • Odpowiedz Tomasz Grabski30 grudnia 2017 at 11:52

   Taką ma też nadzieję Agnieszko. Liczę na to że choć kilka osób uratuje to przed ogromnymi stratami finansowymi za brak ważnego ubezpieczenia OC. Każdy kto nie ma OC zdaje sobie sprawę jakaś tam kara jest, ale nie liczni wiedzą jak wielka!

  • Odpowiedz Małgosia Pelnia.eu7 stycznia 2018 at 17:39

   Dokładnie, podpisuję się pod tymi słowami. Dla mnie brak ważnego OC to totalna lekkomyślność.

 • Odpowiedz Olka30 grudnia 2017 at 08:01

  Z racji częstych podróży samochodowych mamy mamy wykupione AC i OC.

  • Odpowiedz Tomasz Grabski1 stycznia 2018 at 18:19

   AC nie jest obowiązkowe, ale to dobre rozwiązanie, szczególnie w twoim przypadku.

 • Odpowiedz Bookendorfina Izabela Pycio30 grudnia 2017 at 08:57

  Zawsze płacę na czas, a w zasadzie mój bank o to dba, nawet nie wiedziałam, że tak wysokie są kary za niedopełnienie płatności.

  • Odpowiedz Tomasz Grabski30 grudnia 2017 at 11:54

   Izabelo to czy zapłacisz w terminie nie ma większego znaczenia. Nie otrzymasz kary od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za to że spóźniłaś się z opłatą za ubezpieczenie ponieważ ono nadal będzie ważne. Za brak opłaty za ubezpieczenie będzie ścigała się firma ubezpieczeniowa. UFG ściga za brak ważnego OC.

 • Odpowiedz Ania30 grudnia 2017 at 11:24

  Bardzo ważne informacje podajesz, o niektórych faktycznie nie byłam świadoma, choć OC zawsze mam opłacone. Zaskoczyło mnie tylko to, że trzeba je opłacać również wtedy, gdy pojazd nie jest używany, bo np.właściciel wyjechał na dłużej za granicę, albo ciężko zachorował, albo współwłaściciel zmarł, a drugi współwłaściciel nie ma prawa jazdy, a toczy się postępowanie spadkowe, które jak wiadomo może toczyć się latami.

  • Odpowiedz Tomasz Grabski30 grudnia 2017 at 11:56

   Nie jestem pewien czy postępowanie sądowe może uratować cię od kary… hmmm. To pytanie trzeba by zadać UFG. Ale pamiętajcie że UFG nie nakłada kary za brak opłaty, ale za brak ważności umowy. Brak opłaty nie stanowi o jej nieważności.

 • Odpowiedz Mayka.ok30 grudnia 2017 at 12:25

  Bardzo rzeczowy artykuł… i choć nie mam samochodu, więc sprawa teoretycznie mnie nie dotyczy to jednak przeczytałam z uwagą 🙂

  • Odpowiedz Tomasz Grabski30 grudnia 2017 at 16:21

   W przyszłości będziesz mieć, dlatego warto wiedzieć kiedy polisa OC jest ważna, tak aby nie dostać kary za jej brak.

 • Odpowiedz Nihil Novi30 grudnia 2017 at 12:39

  Liczby mówią same za siebie – lepiej wykupić na czas! 🙂

  • Odpowiedz Tomasz Grabski30 grudnia 2017 at 16:22

   Najważniejsza nie jest opłata, ale podpisanie umowy. Brak umowy może być przyczyną otrzymania wezwania i otrzymania kary z UFG 🙂

 • Odpowiedz Wiola30 grudnia 2017 at 16:47

  Nie jestem aktywnym kierowcą, ale po Twoim artykule wiem, że OC to absolutna konieczność i nie ma co nawet dyskutować na temat odpuszczenia płacenia tej składki!

  • Odpowiedz Tomasz Grabski1 stycznia 2018 at 13:30

   Wiola. Składkę jeszcze możesz nie płacić w terminie… to nic złego, ale najważniejsze to pilnować aby OC było ważne. Oczywiście nie wspominam tutaj o kompletnym braku umowy ubezpieczenia OC.

 • Odpowiedz Szaman7 stycznia 2018 at 11:11

  Kurczę, dobrze wiedzieć. Dzięki za ten artykuł 🙂

  • Odpowiedz Tomasz Grabski9 stycznia 2018 at 09:44

   Przyjemność po mojej stronie 🙂

 • Odpowiedz Ewa7 stycznia 2018 at 11:18

  Dobrze wiedzieć jakie są konsekwencje nieposiadania OC 🙂 bardzo przydatny wpis

  • Odpowiedz Tomasz Grabski9 stycznia 2018 at 09:45

   Większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy do momentu otrzymania wezwania z UFG.

 • Odpowiedz Julia7 stycznia 2018 at 11:23

  Aż wstyd się przyznawać, ponad trzy lata mam prawo jazdy i choć nie mam auta przy sobie to dużo jeżdżę, gdy wracam do rodzinnego domu (gdzie jestem też jego współwłaścicielem), a prawie nic nie wiedziałam z tego co piszesz! Kary są szokujące… Bardzo przydatna lektura i dla początkujących i dla tych, którzy zwyczajnie jak ja chronią się od ważnych informacji 😉

  • Odpowiedz Tomasz Grabski9 stycznia 2018 at 09:47

   Cieszę się że kolejny kierowca ma świadomość co grozi za brak ważnego OC 🙂 Kary są szokujące bo takie mają być. Gdyby były niższe to zapewne większość kierowców nic by sobie z tego nie robiła 🙂

 • Odpowiedz Rozkminy Tiny7 stycznia 2018 at 11:24

  Bardzo ważne informacje. Sama pracowałam kiedyś przy ubezpieczeniach OC i niestety, ludzie płacą spore pieniądze z powodu swojej niewiedzy. Tym bardziej dobrze, że informujesz o takich rzeczach.

  • Odpowiedz Tomasz Grabski9 stycznia 2018 at 09:48

   Z powodu tego artykułu otrzymuję ostatnio wiele e-maili z zapytaniami jak nie płacić kary za brak OC? Widać mało osób jeszcze jest świadomych zagrożenia 🙂

 • Odpowiedz Ania Czereszewska7 stycznia 2018 at 11:50

  Dla mnie bardzo cenną informacją jest to, że OC musi być zawsze opłacone, nawet gdy samochód jest nieużywany. Miałam w głowie taki plan właśnie, teraz wiem, że wcale nie przyniesie on oszczędności!

  • Odpowiedz Tomasz Grabski9 stycznia 2018 at 09:49

   Dokładnie to. Lepiej samochód sprzedać lub zezłomować i mieć spokojny sen niż płacić karę.

 • Odpowiedz Małgorzata Hert7 stycznia 2018 at 12:00

  Uważam, że kary i tak stanowczo są za małe. U nas w NI kary za brak OC są kolosalne i nie wiele osób ryzykuje.

  • Odpowiedz Tomasz Grabski9 stycznia 2018 at 09:49

   Popieram 🙂

 • Odpowiedz Holly7 stycznia 2018 at 14:49

  Na szczęście to jest jeden z moich piorytetowych wydatkow.

  • Odpowiedz Tomasz Grabski9 stycznia 2018 at 09:50

   Brawo!

 • Odpowiedz Kejt7 stycznia 2018 at 19:20

  Dziękuję za taką dawkę informacji! Link do artykułu przekazuję dalej 🙂

  • Odpowiedz Tomasz Grabski9 stycznia 2018 at 09:50

   Dzięki 🙂

 • Odpowiedz tadeusz1 lutego 2018 at 18:11

  Ja mam inny problem samochód mam w komisie od 3 lat .konczyła misie polisa oc .pan w komisie zapewnil mnie ze bedze opłacał kazał mi wypowiedziec umowe .Teraz mi przyszedł nakaz zaplaty 4000tys tak im zaufałem.

 • Zostaw komentarz