kolizja na drodze
Bezpieczna rodzina, Bezpieczne drogi, Policja, Ratownictwo i pierwsza pomoc

Jak zachować się podczas kolizji drogowej?

Każdy z nas słyszał o kolizji drogowej, ale niewielu wie jak w takiej sytuacji poprawnie się zachować. Mało kto wie, że w Polskim prawie nie ma definicji wyrażenia kolizja drogowa. Zatem dlaczego większość fachowców, a nawet funkcjonariuszy Policji mówi o wypadku drogowym lub kolizji drogowej?

Bezpieczeństwo na drogach

Poniższy artykuł jest częścią serii „Bezpieczeństwo na drogach”, którą publikuję w każdy czwartek. Omawiam w nim wszystkie aspekty tzw. kolizji drogowej. Jeśli czegokolwiek w nim brakuje, proszę napisz o tym w komentarzu. Dziękuję.

Pytania na początek

Podstawowe pytania, jakie zadaje sobie niemalże każda osoba, która doznała przyjemności zwanej kolizją drogową to:

 • Jaka jest różnica pomiędzy wypadkiem a kolizją?
 • Jakie czynności wykonać tuż po kolizji?
 • Jak oznakować miejsce kolizji?
 • Czy można przestawić samochód?
 • Po co komu to oświadczenie?
 • Czy wzywać Policję do kolizji drogowej?
 • Jakie są obowiązki Policjanta?
 • Co w przypadku kolizji samochodu służbowego?
 • I wiele innych.

 

Kolizja drogowa

 

Wypadek a kolizja

Jak wspomniałem na samym początku w naszym prawie nie ma definicji kolizji. Nie przewiduje tego kodeks drogowy ani kodeks karny, natomiast w słownictwie potocznym przyjęło się słowo kolizja lub zamiennie stłuczka.

Natomiast formalnie możemy określić co to jest wypadek drogowy. Następnie na podstawie tego określić definicje kolizji drogowej.

Co to jest wypadek drogowy określa art. 177 kodeksu karnego, który brzmi:

Art. 177. § 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.

Artykuł ten odwołuje się do art 157 § 1 owego kodeksu, gdzie należy zwrócić uwagę również na § 2. Sprawia to, iż jako wypadek drogowy należy traktować wszystkie zdarzenia drogowe, w których ucierpiał człowiek, a naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwa dłużej niż 7 dni.

Art.157a.§ 1. Kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia zagrażający jego życiu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Nie popełnia przestępstwa lekarz, jeżeli uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia dziecka poczętego są następstwem działań leczniczych, koniecznych dla uchylenia niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu lub życiu kobiety ciężarnej albo dziecka poczętego.
§ 3. Nie podlega karze matka dziecka poczętego, która dopuszcza się czynu określonego w § 1.

Kolizja drogowa

Idąc tym tropem należy rozumieć że pozostałe zdarzenia drogowe w których człowiek nie ucierpiał lub rozstrój jego zdrowia nie przekracza 7 dni (orzeka o tym lekarz), to należy traktować to zdarzenie drogowe nie jako typowy wypadek drogowy, lecz właśnie jako tzw. kolizję drogową.

Fakt, że w prawie nie ma pojęcia kolizji drogowej nie ma większego znaczenia ponieważ większość funkcjonariuszy Policji, kierowców, urzędników oraz organów sądowniczych używa tego terminu.

W tym miejscu należy pamietać również o kodeksie wykorzeń, który w art. 86 mówi:

Art. 86. § 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.
§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Jak nie dopuścić do kolizji?

Zabawne pytanie! Oczywiście istnieje na nie odpowiedź, ale co z tego jak kierowcy zapominają o tych wskazówkach. Co ja robię, aby nie dopuścić do kolizji drogowej? Po pierwsze zachowuje duży odstęp od samochodu poprzedzającego. Stosuję tutaj zasadę odległości w stosunku do prędkości. Czyli jeśli moja prędkość wynosi 50 km/h to odległość od samochodu poprzedzającego to około 50 m, jeśli 100 km/h to 100 m itd.

Po drugie wjeżdżając na skrzyżowanie, kilkukrotnie upewniam się, że mam wolny przejazd. Na nic nie zdają się trąbienie niecierpliwych kierowców z tyłu. Moje życie i zdrowie jest warte więcej niż 2-4 sekund.

 

Kolizja drogowa

 

W tym miejscu polecam ci również artykuł pt. Sen za kierownicą

Statystyki kolizji drogowych

Na potrzeby tego artykułu przeanalizowałem policyjne statystyki, z których wynika, że w każdym roku dochodzi do około 370 000 kolizji drogowych! Wyobraź sobie, że w 2015 codziennie dochodziło do 995 kolizji drogowych a w 2016 było ich aż 1 111 w każdym dniu!

2014 – 348 028 kolizji drogowych
2015 – 363 190 kolizji drogowych
2016 – 405 577 kolizji drogowych
2017 – 165 977 kolizji drogowych (do od stycznia do maja)

Źródło: statystyka.policja.pl

 

Kolizja drogowa

 

Powyższe statystyki obejmują wyłącznie kolizje zgłoszone Policji. Ile było kolizji, podczas których spisano tylko oświadczenie lub nie? Jaka jest twoja opinia? Napisz w komentarzu.

Czynności tuż po kolizji

Jeśli spotka nas zdarzenie drogowe to pamiętajmy że w każdym przypadku należy na wstępie traktować je jako wypadek drogowy. Włącz światła awaryjne! Upewnij się, że nic Ci już nie zagraża! Zaciągnij hamulec ręczny! Wyjmij kluczyki ze stacyjki! Pamiętaj, że wypadek drogowy to czasami seria zdarzeń następujących po sobie.

Jeśli Tobie już nic nie zagraża to sprawdź czy nie ma innych poszkodowanych. Jeśli nikomu nic się nie stało to wtedy możemy mówić o kolizji drogowej i wdrażamy kolejne punty bezpiecznego działania.

Jeśli upewniliśmy się, że jest to tylko kolizja drogowa to mamy obowiązek usunąć nasz pojazd z drogi w taki sposób, żeby nie zagrażał on bezpieczeństwu na drodze oraz tak, aby nie tamował ruchu. Oczywiście, jeśli istnieje możliwość przestawienia samochodów. Przy czym, zanim przemieścisz pojazd to postaraj się zrobić conajmniej 4 zdjęcia tak szybko jak to tylko możliwe. Wykonywanie zdjęć nie może powodować dalszych utrudnień w ruchu lub dodatkowych zagrożeń. Zdjęcia wykonaj z przodu, z tyłu oraz obu boków.

 • Włącz światła awaryjne
 • Upewnij się, że nic ci nie zagraża
 • Zaciągnij hamulec ręczny
 • Wyjmij kluczyki ze stacyjki
 • Sprawdź, czy nie ma osób poszkodowanych
 • Jeśli nie, to szybko zrób zdjęcia pojazdów
 • Jeśli to możliwe usuń pojazdy oraz ich części z jezdni

Oznakowanie miejsca kolizji

Artykuł 50 kodeksu drogowego szczegółowo wyjaśnia, kiedy i w jaki sposób należy oznakować miejsce kolizji drogowej (odnosi się on również do wypadku).

Co nam służy do oznakowania postoju pojazdu?

 • światła awaryjne (gdy ich brak to światła pozycyjne)
 • trójkąt ostrzegawczy

Kiedy musimy oznakować pojazd:

 • na autostradzie lub drodze ekspresowej, w każdym przypadku
 • poza obszarem zabudowanym, w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym jest to zabronione, a na poboczu, jeżeli pojazd nie jest widoczny z dostatecznej odległości,
 • na obszarze zabudowanym, w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym zatrzymanie jest zabronione.

Gdzie mamy umieścić trójkąt ostrzegawczy:

 • obszar zabudowany – do 1 metra od uszkodzonych pojazdów,
 • poza obszarem zabudowanym – od 30 do 50 m od uszkodzonych pojazdów,
 • drogi ekspresowe oraz autostrady – 100 m od uszkodzonych pojazdów.

 

 

Usunięcie pojazdów z jezdni

Pamiętajmy, że w przypadku gdy jest to kolizja, czyli nikomu nic się nie stało to mamy obowiązek przestawić samochody w bezpieczne miejsce. Dotyczy to również ewentualnych oderwanych części naszych samochodów. Jeśli na jezdni znajduje się szkło to pomimo faktu, iż przestawiliśmy nasze samochody musimy tam zostawić trójkąt ostrzegawczy.

Usuwanie samochodów z jezdni jest zakazane w przypadku osób rannych. Policja musi wtedy dokonać dokładnych oględzin samochodów i miejsca zdarzenia.

Kolizja ze zwierzęciem

W przypadku kolizji ze zwierzęciem mamy do czynienia z dwoma przepisami prawa. Są to art. 424 i 431 § 1. Kodeksu Cywilnego, które brzmią:

Art. 424. Kto zniszczył lub uszkodził cudzą rzecz albo zabił, lub zranił cudze zwierzę w celu odwrócenia od siebie, lub od innych niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio od tej rzeczy, lub zwierzęcia, ten nie jest odpowiedzialny za wynikłą stąd szkodę, jeżeli niebezpieczeństwa sam nie wywołał, a niebezpieczeństwu nie można było inaczej zapobiec i jeżeli ratowane dobro jest oczywiście ważniejsze aniżeli dobro naruszone.

Art. 431. § 1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.

W przypadku art. 424 jest mowa o odpowiedzialności kierowcy za spowodowaną kolizję a w przypadku art. 431 § 1. jest mowa o odpowiedzialności właściciela zwierzęcia. Bez znaczenia na to, kto jest winny powinniśmy zastosować się do tych samych zasad jak w przypadku zwykłej kolizji.

Mój apel!
Pamiętaj, że jeśli potrąciłeś zwierze to nie uciekaj z miejsca zdarzenia tylko jeśli to możliwe postaraj się udzielić mu pierwszej pomocy. Zwięrzęta również na taką pomoc zasługują. Zdecydowana większość z nich ma szansę przeżyć taką kolizję.

Oświadczenie po kolizji

Jeśli mamy za sobą wszystkie podstawowe i początkowe czynności związane z kolizją drogową to teraz na spokojnie możemy wybrać jedną z 3 opcji:

 • spisać oświadczenie sprawcy kolizji
 • wezwać patrol Policji
 • nie spisywać oświadczenia ani nie wzywać Policji

Musimy pamiętać, że jeśli, choć jedna osoba twierdzi, że z powodu kolizji coś ją zabolało to bezwzględnie wzywamy patrol Policji ponieważ to już nie jest kolizja i wtedy będzie dla nas bezpieczniej.

Pierwszą z powyższych opcji jest spisanie oświadczenia woli, czyli przyznania się sprawcy do spowodowania kolizji. Polega to na odręcznym napisaniu na pustej kartce papieru owego oświadczenia lub wypełnieniu specjalnego druku dedykowanego do tego rodzaju wydarzeń.

Co powinno znaleźć się w takim oświadczeniu?

 • numer polisy OC, nazwa firmy ubezpieczeniowej i okres ubezpieczenia
 • dane osobowe sprawcy (imię i nazwisko, nr i seria dowodu osobistego oraz przez kogo wydany, nr prawa jazdy, kategorię oraz organ wydający)
 • dane osobowe sprawcy kolizji (imię i nazwisko, nr i seria dowodu osobistego oraz przez kogo wydany)
 • numery rejestracyjne pojazdów, marka, typ, model
 • dane dotyczące miejsca, daty i godziny zdarzenia
 • szczegółowy opis zdarzenia
 • szczegółowy opis uszkodzeń
 • podpis sprawcy i poszkodowanego
 • dodatkowo Zdjęcia tuż po kolizji oraz samych uszkodzeń
 • dane świadków zdarzenia (imię i nazwisko, nr telefonu)

 

Kolizja drogowa

 

Czasami bywa, tak że kierowca poszkodowany wzywa Policję i po jej pojawieniu się żąda od nas dodatkowo ww. oświadczenia. W takiej sytuacji nie musimy spisywać żadnego oświadczenia. Naszym obowiązkiem jest podanie poszkodowanemu naszych danych oraz numeru polisy i nazwę firmy ubezpieczeniowej. Jeśli My tego nie zrobimy to wyręczy nas funkcjonariusz Policji.

Kolizja bez oświadczenia

Naturalnie istnieje możliwość niewzywania Policji oraz nie spisywania oświadczenia. Możemy polubownie załatwić sprawę na zasadzie natychmiastowego wypłacenia odszkodowania przez sprawcę kolizji. Wtedy kolizja jest traktowana tak jakby jej nie było.

Osobiście nie polecam tego rozwiązania, chyba że skutki kolizji są nadzwyczaj znikome.

Świadkowie zdarzenia drogowego

Pamiętajmy o świadkach zdarzenia, ponieważ są oni cennym źródłem informacji na temat kolizji. Nam może wydawać się, że jesteśmy winny kolizji a świadek może wyprowadzić nas z tego błędu. Dodatkowo jest to bardzo ważny dowód, jeśli sprawa trafi do sądu, dlatego dla naszego bezpieczeństwa uzyskajmy dane świadków kolizji.

Nie ocenionym dowodem może być monitoring wizyjny, który w przypadku gdy żaden z kierowców nie przyznaje się do winy jest nieoceniony. W trakcie oczekiwania na patrol Policji sprawdźmy, czy w okolicy nie ma miejskiego monitoringu wizyjnego lub innych kamer osób prywatnych bądź firm.

Sprawca ucieka

Gdy sprawca kolizji ucieka (co wcale nie jest rzadkością), należy w pierwszej kolejności zapamiętać jak najwięcej szczegółów (kolor, marka, typ i model samochodu oraz numer rejestracyjny). Następnie możemy podjąć pościg na sprawcą kolizji na podstawie art. 243. § 1. Kodeksu Postępowania Karnego, który brzmi:

Art. 243. § 1. Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości.
§ 2. Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce Policji.

Pamiętajmy, aby nie bawić się wtedy w Policjantów i nie ścigać sprawcy za wszelką cenę. Sami podczas pościgu nie możemy łamać przepisów drogowych oraz narażać innych na niebezpieczeństwo.

Wezwanie Policji do kolizji

Tutaj stajemy przed jednym z najbardziej nurtujących nas pytań. Dzwonić czy nie dzwonić? Moja odpowiedź brzmi: DZWONIĆ. Funkcjonariusz musi od nas przyjąć zgłoszenie i skierować na miejsce patrol Policji.

Dlaczego dzwonić? Ponieważ żaden sąd nie będzie podważał notatki funkcjonariusz Policji w przypadku gdy sprawa trafi do sądu (osobiście nie znam takich przypadków). Natomiast sprawca kolizji np. po 2 dniach może wycofać się z podpisanego oświadczenia, ponieważ stwierdzi, iż podpisywał je po wpływem emocji i strachu przed nami. Czy może tak zrobić? TAK.

Podstawą jego działania może być m.in. art 82 i 83 Kodeksu Cywilnego, który brzmi:

Art. 82. Nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych.

Art. 83. § 1. Nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Jeżeli oświadczenie takie zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność oświadczenia ocenia się według właściwości tej czynności.

Nadal zastanawiasz się, czy wzywać Policję? Oczywiście w dużej ilości przypadków nie zwolni to sprawcy kolizji od odpowiedzialności, ale wydłuży proces odszkodowania, a nawet może obrócić sytuację. Z poszkodowanego staniemy się sprawcą.

Bezwzględne wezwanie Policji

Natomiast nie zastanawiajmy się nad wezwaniem patrolu Policji, jeśli:

 1. Sprawca zdarzenia nie posiada ważnego ubezpieczenia OC.
 2. Sprawca nie przyznaje się do winy.
 3. Sprawca uciekł z miejsca kolizji.
 4. Uznaliśmy, że sprawca jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 5. Sprawca co prawda podpisze nam oświadczenie, ale nie chce okazać nam dokumentów w celu ich weryfikacji (ubezpieczenia, dowód osobisty, prawo jazdy).
 6. Samochód, jakim jechałeś jest autem służbowym.

Kolizja drogowa postępowanie policji

Jakie czynności powinien wykonać funkcjonariusz Policji są dokładnie określone w wytycznych nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie postępowania policjantów na miejscu zdarzenia drogowego w § 7.

Paragraf ten brzmi:

Policjant, wykonując czynności na miejscu kolizji drogowej, jest obowiązany:
1) dokonać oceny zdarzenia na podstawie śladów kryminalistycznych oraz relacji uczestników i świadków kolizji;
2) ujawnić, w miarę możliwości zwymiarować oraz udokumentować graficznie w notatniku służbowym ślady istotne dla rozstrzygnięcia sprawy;
3) zabezpieczyć ślady położenia pojazdu i zarządzić jego usunięcie z miejsca zdarzenia, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, a jeżeli jest to możliwe wykonać czynności, o których mowa w § 6 pkt 2;
4) ustalić dane personalne uczestników oraz świadków kolizji;
5) poddać badaniu na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu kierującego (kierujących) pojazdem oraz inną osobę, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem uczestniczącym w kolizji po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
6) ustalić przebieg i istotne okoliczności kolizji i pojazdów na podstawie rozmowy z uczestnikami i świadkami obecnymi na miejscu oraz na podstawie innych dowodów;
7) dokonać sprawdzeń uczestników kolizji i pojazdów w systemie informatycznym, w razie ustalenia osoby lub pojazdu poszukiwanego − powiadomić dyżurnego jednostki Policji;
8) zastosować wobec sprawcy kolizji prawem przewidziane środki;
9) jeżeli na miejscu kolizji nie jest możliwe ustalenie sprawcy wykroczenia lub oddalił się on z miejsca albo odmówił przyjęcia mandatu karnego − sporządzić niezbędną dokumentację do dalszych czynności, w szczególności, o ile zachodzi taka potrzeba, szkic miejsca kolizji oraz protokół oględzin pojazdu;
10) w razie potrzeby wykonać inne czynności, w szczególności:
a) zabezpieczyć w uzasadnionych przypadkach dokumenty, np. paszport, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, tarcze tachografów,
b) poinformować uczestników kolizji o dalszej procedurze postępowania w sprawie;
c) przesłuchać lub skierować na przesłuchanie świadków i uczestników kolizji mających miejsce zamieszkania w znacznej odległości od miejsca zdarzenia,
d) zatrzymać osobę, jeżeli zachodzą przesłanki uzasadniające zastosowanie postępowania przyśpieszonego;
11) w razie potrzeby wykonać czynności związane z przywróceniem lub usprawnieniem ruchu drogowego w miejscu zdarzenia, a w szczególności:
a) zarządzić usunięcie pojazdu,
b) zgłosić dyżurnemu jednostki konieczność wezwania właściwych służb do porządkowania miejsca zdarzenia,
c) usunąć urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczające;
12) powiadomić dyżurnego o zakończeniu czynności na miejscu zdarzenia, niezwłocznie sporządzić stosowną dokumentację z wykonanych czynności i przekazać ją dyżurnemu lub innemu policjantowi wyznaczonemu przez kierownika jednostki Policji.

Nie kierujemy ruchem

Pokonując średnio miesięcznie 4 000 km – 5 000 km tras zauważam, że uczestnicy kolizji lub wypadku drogowego starają się kierować ruchem. Niestety zdecydowana większość nie posiada do tego uprawnień i robi to bardzo źle. Tego rodzaju zachowanie sprawia, że może dojść do kolejnego niebezpiecznego zdarzenia na drodze.

Pamiętajmy, że nie musimy i nie możemy kierować ruchem, jeśli jesteśmy uczestnikiem kolizji. Dodatkowo kierowca sam decyduje o swoim bezpieczeństwie i nie musi słuchać waszych poleceń.

Kolizja drogowa samochodu służbowego

Można pomyśleć, że kolizja samochodu prywatnego niczym się nie różni od samochodu służbowego. W zasadzie to prawda, ale są jednak niewielkie różnice, które sprawiają, iż kierowca samochodu służbowego musi dopełnić pewnych formalności.

Kierowca takiego samochodu oprócz ww. czynności musi dodatkowo powiadomić swojego bezpośredniego przełożonego oraz osobę odpowiedzialną za flotę samochodów w firmie. Zależnie od polityki samochodowej w firmie kierowca musi sporządzić dodatkową dokumentację i przekazać ją do siedziby firmy.

Kamera samochodowa

Kamera samochodowa to niewielkie i niedrogie urządzenie, które potrafi zdziałać cuda. Nagranie z takiego urządzenia może stanowić najistotniejszy dowód w sprawie, na podstawie której opiera się funkcjonariusz Policji, jak i sąd. Urządzenie takie można zakupić już za kilkadziesiąt złotych i co prawda nie uchronią nas przed kolizją, ale zapewnią bezpieczeństwo tuż po jej zaistnieniu.

Zgłoś kolizję ubezpieczycielowi

Gdy spisaliśmy oświadczenie lub funkcjonariusz Policji zakończył swoje czynności to następnym krokiem jest zawiadomienie firmy ubezpieczeniowej sprawcy kolizji o zaistniałym zdarzeniu.

Pamiętajmy, że podczas zgłaszania zdarzenia będziemy musieli podać takie dane jak:

 • numer polisy OC sprawcy zdarzenia
 • numer rejestracyjny, markę, typ i model naszego samochodu
 • numer rejestracyjny, markę, typ i model samochodu sprawcy
 • data, miejsce i opis zdarzenia
 • opis uszkodzeń pojazdów biorących udział w zdarzeniu
 • nasze dane osobowe i numer telefonu kontaktowego
 • jednostkę policji interweniującej na miejscu zdarzenia
 • inne informacje, o jakie poprosi firma ubezpieczeniowa

Teczka na dokumenty

Z doświadczenia wiem, że warto założyć sobie osobną teczkę lub koszulkę w segregatorze o nazwie kolizja drogowa na dokumenty po to, aby trzymać w niej pisma z firmy ubezpieczeniowej, dokumentację z Policji, potwierdzenia wysłania dokumentów, faktury za naprawy, przeglądy i części zamienne.

Informacje Policji na temat kolizji

Czy Policja musi udostępnić nam dokumentację sporządzoną na miejscu zdarzenia? To zależy od stadium postępowania, w którym znajduje się nasza sprawa. Jeśli jest to postępowanie wyjaśniające to Policja nie musi nam udostępniać żadnych dokumentów związanych z kolizją. Chyba że sprawa na miejscu zakończyła się mandatowo i funkcjonariusze nie prowadzą dalszych czynności wyjaśniających. Natomiast jeśli sprawa nadal jest wyjaśniania to dostęp do dokumentów będzie możliwy dopiero w postępowania sądowym.

Pamiętajmy o tym, że za wydanie zaświadczenia z Policji na temat naszej kolizji będziemy musieli zapłacić 17 zł tytułem opłaty skarbowej na podstawie art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wizyta rzeczoznawcy

Po dokonaniu zgłoszenia firmie ubezpieczeniowej musimy poczekać na kontakt ze strony rzeczoznawcy, który umówi się z nami na oględziny samochodu. W zdecydowanej większości wypadków kontakt ten następuje w ciągu 48 godzin. Następnie rzeczoznawca pojawi się u nas o wskazanym terminie i miejscu.

Otrzymanie odszkodowania

Ubezpieczyciel ma przeważnie około 30 dni na wypłatę odszkodowania od momentu zgłoszenia szkody. Po uzyskaniu informacji o wysokości odszkodowania możemy dokonać wyboru. Jeśli kwota jest zadowalająca, to akceptujemy ją lub jeśli nie, to kwestię rozliczenia za naprawę pozostawiamy zaufanemu serwisowi, który dokona naprawy.

Kolizja drogowa jak postępować

 1. Włącz światła awaryjne,
 2. Pamiętaj, że najważniejsze jest bezpieczeństwo,
 3. Działaj szybko, ostrożnie, spokojnie i bezpiecznie,
 4. Upewnij się, że nic ci nie zagraża,
 5. Zaciągnij hamulec ręczny,
 6. Wyciągnij kluczyki ze stacyjki,
 7. Sprawdź, czy nie ma osób poszkodowanych,
 8. Jeśli nie, to szybko zrób zdjęcia pojazdów,
 9. Jeśli to możliwe usuń pojazdy i ich części z jezdni,
 10. Jeśli jest potrzeba, to ustaw trójkąt ostrzegawczy,
 11. Ustal sprawcę kolizji,
 12. Sprawdź, czy inni uczestnicy kolizji są pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
 13. Zadzwoń na Policję lub spisz oświadczenie,
 14. Nie kieruj ruchem,
 15. Sprawdź, czy w pobliżu są kamery monitoringu wizyjnego,
 16. Jeśli w pobliżu są świadkowie zdarzenia to poproś ich o numer kontaktowy,
 17. Jeśli jechałeś samochodem służbowym zadzwoń do szefa i osoby odpowiedzialnej za flotę samochodów,
 18. Wykonuj polecenie funkcjonariusza Policji,
 19. Zgłoś kolizję ubezpieczycielowi,
 20. Spotkaj się z rzeczoznawcą,
 21. Odbierz odszkodowanie.

 

Kolizja drogowa

 

 

Poprzedni artykuł Następny Artykuł

Posty, które mogą Cię zainteresować

14 komentarzy

 • Odpowiedz - Bezpieczny Polak 24 sierpnia 2017 at 21:38

  […] Sprawdź również artykuł: Jak zachować się podczas kolizji drogowej? […]

 • Odpowiedz Niedzielny kierowca a bezpieczeństwo - Bezpieczny Polak 24 sierpnia 2017 at 21:39

  […] Sprawdź również artykuł: Jak zachować się podczas kolizji drogowej? […]

 • Odpowiedz Jak bezpiecznie jeździć we mgle? - Bezpieczny Polak 22 września 2017 at 15:16

  […]  Warto przeczytać artykuł: Jak zachować się podczas wypadku drogowego? oraz Jak zachować się podczas kolizji drogowej? […]

 • Odpowiedz Jak prawidłowo i bezpiecznie holować samochód? - Bezpieczny Polak 4 października 2017 at 09:44

  […] Polecam również: Jak zachować się podczas kolizji drogowej? […]

 • Odpowiedz Wika 10 stycznia 2018 at 07:17

  W Polsce dochodzi do niejednego wypadku przez co wiele osób traci życie. W takim wypadku udział wzięła moja ciocia, co skończyło się pogrzebem. Osobiście do tej pory boję się jeździć po drogach właśnie z tego też powodu. Sam wypadek jest straszny, jednak nie wiem czy papierkowa robota mu nie dorównuje. Tak jak wspomniałeś o oświadczeniach itd. Nienawidzę tego wypisywać.
  Bardzo mądry post, który może uświadomi niektórym z nas kilka ważnych rzeczy.
  Pozdrawiam 😄

  • Odpowiedz Tomasz Grabski 10 stycznia 2018 at 15:55

   Kolizja to nie to samo co wypadek drogowy, ale trzeba wiedzieć jak zareagować w przypadku obu sytuacji. Co zrobić w podczas kolizji drogowej to jest pytanie jakie powinno zadać sobie wielu kierowców na Polskich drogach

 • Odpowiedz Sylwia 10 stycznia 2018 at 07:49

  Świetny tekst 🙂 Będę do niego wracać

  • Odpowiedz Tomasz Grabski 10 stycznia 2018 at 15:55

   Zapraszam

 • Odpowiedz Mama Ayla 10 stycznia 2018 at 08:00

  Bardzo pomocny tekst

  • Odpowiedz Tomasz Grabski 10 stycznia 2018 at 15:55

   Dzięki 🙂

 • Odpowiedz Sister knows better 10 stycznia 2018 at 08:04

  Bardzo dobry i przydatny wpis. Powiem szczerze, do tej pory nie zaglądałam na blogi tego typu, będę śledzić!

  • Odpowiedz Tomasz Grabski 10 stycznia 2018 at 15:56

   Dzięki wielkie. Tematyka bezpieczeństwa jest bardzo ważne.

 • Odpowiedz Pani Woźna 10 stycznia 2018 at 09:51

  Mam nadzieję, że te rady szybko mi się nie przydadzą 😉

  • Odpowiedz Tomasz Grabski 10 stycznia 2018 at 15:56

   Oby 🙂

  Zostaw komentarz