Obrona przed psem
Bezpieczna rodzina, Bezpieczne dziecko, Ratownictwo i pierwsza pomoc, Samoobrona

Jak obronić się przed atakiem psa?

Opracowując ten temat miałem mieszana uczucia co do jego publikacji, ponieważ bardzo lubię zwierzęta i nie chcę aby artykuł ten przyczynił się do złego nastawienia do zwierząt a w szczególności do psów. Dlatego na samym wstępie chcę zaznaczyć, że pies sam w sobie nie jest niebezpieczny, ale szereg czynników zewnętrznych może spowodować, że dany osobnik stanie się agresywny a tym samym niebezpieczny. Jak obronić się przed atakiem psa?

Pies najlepszym przyjacielem człowieka

 

Powyższe zdanie jest jednym z najsławniejszych zdań na świecie, które dotyczą zwierząt. Czytając ten artykuł pamiętaj, iż psy częściej ratują człowiekowi życie, niż jemu zagrażają! Dlatego też moim celem nie jest, to abyś po przeczytaniu tego artykułu był nastawiony negatywnie do psów, ale uzmysłowił sobie jak zachować się w przypadku wystąpienia konkretnego zdarzenia.

Zdecydowana większość ludzi jest inteligentniejsza od psów 🙂 Jeśli jesteśmy inteligentniejsi od psów, to naszą rolą jest odpowiednie podejście do psa, a nie na odwrót. Zarówno ze strony właściciela, jak i osoby obcej dla psa.

 

Życzę miłej lektury! Pamiętaj pies to przyjaciel.

 

Obowiązki właściciela psa

 

Na początek chciałbym uzmysłowić właścicielom psów iż posiadają oni pewne obowiązki prawne względem swoich czworonogów oraz zasady ich dotyczące. Są to w szczególności:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
Art. 431. § 1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.

§ 2. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Dodatkowo:

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Oraz

Art. 108. Kto szczuje psem człowieka, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Czy musimy wyprowadzać psa na smyczy

Czy musimy wyprowadzać psa na smyczy i w kagańcu? To zależy od prawa miejscowego tzn. uchwał jakie obowiązują w naszej miejscowości. Czasami musimy wziąć pod uwagę fakt, iż prawo miejscowe zabrania nam wchodzenia do określonych miejsc ze zwierzętami np. obiekty handlowe. Z tego, co się orientuje, to nie ma ogólnokrajowych przepisów dotyczących noszenia kagańców i smyczy… jeśli są, to proszę napisz o tym w komentarzu.

Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe np. w Koszalinie należy:
1) zapewnienie właściwych warunków utrzymania zwierząt zgodnych z ich gatunkiem, zapewnienie opieki, wyżywienia i leczenia,
2) zapewnienie pełnego nadzoru nad zachowaniem zwierząt,
3) utrzymywania zwierząt w sposób nie stwarzający zagrożenia sanitarnego, zagrożenia bezpieczeństwa, powodowania szkód i uciążliwości dla otoczenia oraz zanieczyszczania miejsc wspólnego użytku,
4) zabezpieczenie nieruchomości, na których utrzymywane są zwierzęta, a także lokali, w których przebywają zwierzęta, w sposób uniemożliwiający niekontrolowane wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz oraz oznaczenie tablicą ostrzegawczą  ogrodzonej nieruchomości, na terenie której przebywa pies bez uwięzi,
5) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych, w szczególności takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki i tereny zielone poprzez wrzucenie zanieczyszczeń do koszy na odchody zwierzęce lub koszy na odpady uliczne; obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów przewodników.
Źródło: www.strazmiejska.koszalin.pl

 

Pamiętaj że za zachowanie psa odpowiada jego właściciel lub osoba pod nadzorem, które się znajduje.

 

Z drugiej strony osoby postronne, czyli obce dla psa powinny pamiętać o:

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
Art. 78. Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Dlaczego pies atakuje

Dobrze, dość tych prawniczych regułek i przejdźmy do sedna sprawy. Podstawowe pytanie, jakie musimy sobie zadać, to dlaczego pies atakuje lub inaczej mówiąc, kiedy pies może ugryźć? Biorąc pod uwagę fakt, że pies to zwierzę trudno jest przewidzieć, kiedy i dlaczego zaatakuje. Można natomiast przewidzieć kilka sytuacji, w których agresja psa jest możliwa. W większości są to sytuacje spowodowane przez człowieka. Są to np.

– krzyk w obecności psa
– gwałtowne ruchy
– przeszkadzanie psu podczas jedzenia
– przeszkadzanie psu, gdy przebywa w swoim legowisku
– zbyt długa zabawa z psem
– głód lub pragnienie psa
– przemoc wobec właściciela lub innej osoby
– szczucie psa
– i itd.

Pies daje nam sygnały

Czy możemy przewidzieć, kiedy pies staje się agresywny? Pomijając sytuacje, gdzie do ataku dochodzi niespodziewanie lub jest on spowodowany szczuciem przez właściciela, to możemy przewidzieć ewentualny atak psa. Kiedy pies daje nam znak, że jest niezadowolony i zaraz nas ugryzie?

– kiedy ma zmarszczony nos
– pokazuje zęby
– stoi w miejscu i jest wpatrzony w ciebie
– posiada zjeżoną sierść na grzbiecie
– ma uszy nastawione do przodu
– ma sztywne łapy

Pamiętaj, że pies atakuje bez ostrzeżenia w momencie gdy wkraczasz na teren jakiego on pilnuje lub gwałtownie zbliżasz się do ogrodzenia np. na rowerze. Dodatkowo w momencie, gdy próbujesz naruszyć jego strefę ochronną podczas pilnowania np. bagażu. Nie muszę pisać o tym, że pies zaatakuje w momencie napaści na jego właściciela.

Co zrobić, aby uniknąć ataku

Co robić lub czego nie robić, aby uniknąć agresji w momencie, kiedy jesteśmy w pobliżu psa? Istnieje kilka wskazówek, które mogą uchronić nas przed atakiem już napotkanego psa.

1. Nie krzycz
2. Nie wykonuj gwałtownych ruchów
3. Nie uciekaj
4. Nie patrz psu prosto w oczy
5. Nie rozdzielaj walczących psów
6. Nie stawaj tyłem do psa
7. Stwórz barierę

Co zrobić gdy zaatakuje nas pies?

Gdy już dojdzie do ataku psa, to nadal możesz wykonać kilka czynności, które zminimalizują ewentualne uszkodzenia twojego ciała. Bardzo istotnym jest, aby spróbować stworzyć barierę między psem a tobą. W tym celu możesz użyć plecaka, torby, reklamówki, patyka, który wsadzisz mu w pysk zamiast ręki, kurtki lub innego dostępnego przedmiotu. Jeśli nie masz nic przy sobie, co mogłoby posłużyć za barierę, to zastosuj jedną z poniższych pozycji. Pozycje te polecane są przez ekspertów ds. szkoleń psów oraz przez Policję.

Niestety żadna z poniżej przedstawionych pozycji nie jest w 100% skuteczna oraz żadna nie jest idealna, ale zmniejszają one ewentualne obrażanie.

Jeśli dojdzie do sytuacji, gdzie pies złapie cię za rękę staraj się mu jej nie wyrywać, a wręcz przeciwnie staraj się wepchnąć mu ją w gardło. Szarpanie się z psem wzbudza jeszcze większą agresję.

Pozycja „żółwia”

Jest to chyba najpopularniejsza pozycja obronna przed atakiem psa. Polega ona na ułożeniu ciała w taki sposób aby przypominało żółwia. Musimy położyć ręce z tyły głowy zaplatając palce i jednocześnie chowając kciuki do środka, następnie łokciami zasłaniamy twarz. Kolejnym krokiem jest uklękniecie, pośladki muszą dotykać pięt, a głowę zbliżamy do kolan. W ten sposób chronimy brzuch, szyję i twarz.

Minusem tej pozycji jest fakt iż musimy powyższe czynności wykonać szybko i gwałtownie co może spowodować zwiększanie agresji u psa. Dodatkowo pozycję ta jest skomplikowana i ciężko ją wykonać w sytuacji stresowej.

Pozycja „na naleśnik”

Pozycja „na naleśnik” jest zdecydowanie prostsza do wykonania, ponieważ trzeba położyć się płasko twarzą do ziemi z rękoma założonymi na szyi.

Pozycja „stojąc bokiem”

Pozycja „stojąc bokiem” to pozycja, w której zaplatamy ręce na szyi i stoimy nieruchomo bokiem do psa. Jest to pozycja, którą należy wykonać w momencie, gdy nie mamy już czasu na wykonaniu pozycji na „żółwia” lub „na naleśnik”.

Torebka, plecak jako ochrona przed psem

O tym aspekcie obrony przed agresywnym psem wypominałem już wyżej, ale warto o nim powiedzieć jeszcze raz. Jeśli pies atakuje, to staraj się postawić przed nim barierę. W tym celu możesz wykorzystać jakikolwiek przedmiot, w tym plecak, parasol, patyk itp. Ważne jest, aby przedmiot ten stanowił barierę chroniącą nas przed psem, a nie był narzędziem do ataku. Pamiętaj pies jest uodporniony na ból i uderzenia plecakiem, parasolem czy kijem nie zrobi na nim większego wrażenia, a może spotęgować agresję.

Środki do ochrony przed psami

Czy istnieją specjalne środki, których użycie może skutecznie odstraszyć psa i odwieść go od dalszej agresji? Tak, do takich środków należą gaz pieprzowy i ultradźwiękowy odstraszacz do psów. Czy warto inwestować w wymienione środki? To zależy, jak często jesteśmy narażeni na agresję ze strony psa. Jeśli dochodzi do nich rzadko to polecam zakup gazu pieprzowego w postaci żelu, który zastosować możemy nie tylko w stosunku do psa, ale w stosunku do innego agresora np. człowieka. Natomiast jeśli jesteś listonoszem i twój kontakt z psem to codzienność to wręcz wskazanym jest, abyś wyposażył się w ultradźwiękowy odstraszacz do psów.

Jak bronić się przed psem podczas jazdy na rowerze

W przypadku jazdy na rowerze są dwie szkoły mówiące o różnych zachowaniach w przypadku ataku psa. Pierwsza  zakłada, że w przypadku gdy czujemy się na siłach, ażeby uciekać to możemy to zrobić. Druga mówi o tym, że powinniśmy się zatrzymać i z roweru zrobić barierę ochronną, a jeśli pies się uspokoił to spokojnie dać się jemu obwąchać i po jego oddaleniu się odjechać powoli na rowerze.

Naucz dziecko, jak bronić się przed psem

Jak wspomniałem na początku powodem większości pogryzień jest czynnik ludzki. Dlatego jako rodzice powinniśmy edukować dzieci w kwestii kontaktu z psami. Dodatkowo powinniśmy uczyć dzieci jak postępować w sytuacjach gdy spotkają psa, który nie z ich winy jest agresywny, ponieważ bywają i takie przypadki. Pamiętajmy, aby nauczyć dziecko jednej z powyższych pozycji, ponieważ może to uratować mu życie. Pamiętaj dodatkowo, że dziecko może być nieświadome tego, jak zareaguje pies na daną czynność.

W tym miejscu chciałem zaapelować do instytucji państwowych oraz pozarządowych do organizowania częstych akcji w szkołach i przedszkolach tak, aby dzieciom często odświeżać wiedzę na temat obchodzenia się z psami.

Pamiętaj! Nigdy nie zostawiaj dziecka sam na sam z psem, dziecko mimowolnie może wykonać ruch, który wzbudzi u psa postawę agresywną. Dziecko w przeciwieństwie do dorosłego jest bez szans w konfrontacji z psem.

Co zrobić jak ugryzie nas pies?

Gdy zostaniemy ugryzieni przez psa, nawet jeśli jest to niewielkie ugryzienie to powinniśmy:
– czym prędzej udać się do lekarza
– zażądać od właściciela przedstawienia aktualnego zaświadczenia o szczepieniu
– zawiadomić Straż Miejską lub Policję (zależy od skali zdarzenia i twojej oceny)

Podsumowując

Podczas czytania tego wpisu pamiętajcie o tym, co zamieściłem na samym początku. Pies to przyjaciel człowieka i więcej razy uratuje nam życie, niż nas zaatakuje. W dużej mierze przyczyną tego, że psy na co dzień są agresywne jest ich złe wychowanie lub wytrenowanie. Jeśli czujesz, że twój pies może być agresywny lub dał tobie kilka tego przykładów to skieruj go do dobrego trenera.

 

Poprzedni artykuł Następny Artykuł

Posty, które mogą Cię zainteresować

8 komentarzy

 • Odpowiedz Złośliwy i uciążliwy sąsiad! Co robić? - Bezpieczny Polak 8 listopada 2017 at 19:13

  […] Jak obronić się przed atakiem psa? […]

 • Odpowiedz Vredhny 7 stycznia 2018 at 01:36

  Witam. Brakuje mi jednej kwestii. Co zrobic, kiedy jednak musimy rozdzielic psy?( bo jednym z walczacych jest nas czworonozny przyjaciel) Albo kiedy atakowany jest ktos inny, chociazby dziecko.
  Rozdzielamy je ciagnac za tylne lapy(jesli robisz to w pojedynke ciagniesz nieznajomego psa, jesli we 2, bierzesz swojego, jednak druga osoba musi odciagnac nieznajomego psa pierwsza).
  Takie rozdzielanie psow, jak i pozycje obronne slabo nadaja sie przeciwko psom trenowanym;(

  Gaz pieprzowy raczej usunalbym ze srodkow obrony, gdyz zle uzyty ( a na prawidlowego jego uzycie, sklada sie pare czynnikow), moze rozwscieczyc psa lub byc czynnikiem aktywujacym atak. Pozdrawiam

  • Odpowiedz Tomasz Grabski 9 stycznia 2018 at 09:43

   Zadałeś bardzo ważne pytanie w kwestii jak obronić się przed atakiem psa. Jeśli sytuacja wygląda w ten sposób że wzajemnie atakują się dwa psy i wśród nich jest twój pupil, to musisz sobie zadać pytanie! Na ile jesteś w stanie poświęcić swoje zdrowie a być może i życie aby ratować swojego pieska?

   Co do zaatakowanego dziecka przez psa to mamy zupełnie inną sytuację. W celu ratowania dziecka przed atakującym psem masz prawo zrobić wszystko ponieważ ratujesz ludzkie życie. Co do sposoby odciągnięcia psa to zależne jest to od sytuacji i rasy psa. Małego psa po prostu podniesiesz i już, a w przypadku dużego psa i ratowania życia lub zdrowia dziecka masz prawo zrobić dosłownie wszystko aby go ratować. Życie dziecka jest ważniejsze niż życie psa.

   Co do gazu pieprzowego… czy widziałeś już kiedyś reakcję psa na gaz pieprzowy?

 • Odpowiedz Piotr 26 marca 2018 at 15:01

  Gazy to chyba wyjście ostateczne gdy nie możemy sobie poradzić z agresywnym psem w jakikolwiek inny sposób. Osobiście posiadam gaz AntiDog, ze względu na to, że już kiedyś zostałem napadnięty przed owczarka niemieckiego. Udało mi się jakoś wybronić, ale od tamtego czasu noszę gaz. Jak go kupowałem to sprzedawca w militariach objaśnił mi, że taki gaz powoduje tymczasowe osłabienie wzroku spowodowane mimowolnym zamknięciem powiek oraz podrażnieniem spojówek i do tego gaz podrażnia układ oddechowy psa czyli jest humanitarnym sposobem obrony.

 • Odpowiedz Monika 26 marca 2018 at 17:41

  Ja rok temu kupiłam Mace Muzzle Canine Deterrent, i też się nadaje do obrony przed agresywnymi zwierzętami. Co prawda nie musiałam jeszcze go używać , ale posiadanie czegoś do samoobrony zawsze zwiększa poczucie bezpieczeństwa.

  • Odpowiedz tomek 27 marca 2018 at 14:51

   pod warunkiem, że masz go w razie czego zawsze pod ręką. W przypadku ataku psa liczy się szybka reakcja

 • Odpowiedz tomek 27 marca 2018 at 14:52

  ja przy sobie zawsze noszę w nerce gaz. Mam też pałkę teleskopową ale wiadomo, że nie chcemy zrobić krzywdy zwierzęciu

 • Odpowiedz wojak 20 sierpnia 2018 at 16:14

  nieboje się psów – nie drażnię a mimo to kilka razy mnie ugryzły -psy boja się byle jakiego patyka – lub kamienia /instynkt / nie odwracaj się tyłem -jeśli jesteś men – wielki ryk – odstrasza – zawiniecie koszuli kurtki na lewa reke wcisniescie jej w pysk – droga reka – można zaatakować – nos /piescia / oczy – złapać za grdyke i kop w podbrzusze – wszystkie te ruchy musza być szybkie stanowcze i silne — bardzo groźne pidbule – boksery -cieszko dobrac się do gardła – kopac tylko w cieszkim obuwiu – oczy maja wszystkie – ale trzeba az do mózgu wcisnac pace —wszystkie te gazy – dobre w początkowej fazie później – nic nie działa – nawet okładanie – kiedyś nad mozem walczyły dwa psy to wrzuciliśmy je do wody i przetrzymaliśmy pod woda – czesc psów – pitbul – boxer – ma szczękoscisk – te trzeba zabic i jeszcze metalem podwarzyc szczeke -raz jak zaatakowal mnie pies w rumuni – wepchnełem mu reke do gardła /nie wyrywać /i złapałem za jezyki migdałki – bardzo niebezpieczne – bałem się ze jest wściekły — zawsze dobijaj psa po takiej akci – aby się nie meczyl – jeśli można ziasc probki krwi czy był zarażony

 • Zostaw komentarz