skimming
Cyberbezpieczeństwo, Ochrona danych osobowych, Policja

Jak nie zostać ofiarą Skimmingu?

Jak myślisz, ile pieniędzy możesz stracić, jeśli zostaniesz ofiarą skimmingu? Odpowiedź brzmi, tyle ile masz na koncie bankowym! Naturalnie większość osób nie przyjmuje do wiadomości informacji, że może kiedykolwiek paść ofiarą skimmingu. Jeśli i Ty tak uważasz, to zobacz jakie to proste. Jak nie zostać ofiarą Skimmingu?

W artykule tym zaprezentuje Ci kilka cennych informacji na temat skimmingu m.in.: co to jest skimming, jak działają przestępcy, jak obronić się przez skimmerem i co zrobić, gdy zostaniemy ofiarą skimmingu?

Życzę wszystkim bezpiecznego korzystania z kart płatniczych.

Co to jest Skimming?

Skimming to nielegalne zeskanowanie danych z paska magnetycznego znajdującego się z tyłu karty płatniczej. Następnie zeskanowane informacje zapisywane są na innej karcie w celu jej użycia. Skimming jest najczęściej wykorzystywanym przestępstwem, do którego niezbędne jest użycie karty płatniczej.

Naturalnie skimming jest przestępstwem w myśl artykułu 310 § 1 Kodeksu Karnego:

Art. 310. § 1. Kto podrabia albo przerabia polski albo obcy pieniądz, polski albo obcy znak pieniężny, który został ustalony jako prawny środek płatniczy, jednak nie został jeszcze wprowadzony do obiegu, inny środek płatniczy albo dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce lub z pieniędzy, innego środka płatniczego albo z takiego dokumentu usuwa oznakę umorzenia, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

Bardzo istotne jest też to, że samo przygotowanie do popełnienia tego przestępstwa również jest karane:

Art. 310. § 4. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1 lub 2, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Gdzie jesteśmy narażeni na skimming?

Istnieją dwa rodzaje skimmingu, na które jesteśmy narażeni w codziennym życiu. Pierwsza z metod  odbywa się w trakcie dokonywania płatności np. w restauracji, barze, kinie, sklepie i itp. Podczas płacenia kartą sprzedawca lub kelner może skopiować pasek magnetyczny z naszej karty. Druga metoda, która jest częściej stosowana przez przestępców, to kopiowanie danych z karty podczas wypłacania gotówki w bankomacie.

Niestety, jeśli weźmiemy powyższe informacje pod uwagę, to dojdziemy do wniosku, że skimming czai się wszędzie. Czy musimy popadać w psychozę i zrezygnować z kart płatniczych i cofnąć się o kilkadziesiąt lat wstecz? Odpowiedź brzmi nie, ale musimy wykształcić u siebie pewne schematyczne zachowanie podczas posługiwania się kartą.

Jak działa skimmer?

Schemat działania skimmera

skimming infografika

 

Czy bankomat jest bezpieczny?

 

Czytając ten artykuł możemy zadawać sobie pytanie, czy wypłacanie pieniędzy z bankomatu jest bezpieczne? Tak, ale musimy pamiętać o kilku zasadach, które sprawiają, iż skimming nam nie grozi. Jednocześnie musimy pamiętać o bezpieczeństwie podczas robienia zakupów.

Na całe szczęście banki rozpoczęły wydawanie kart bankomatowych z tzw. chipami, które są zdecydowanie bardziej bezpieczne niż technologia sprzed kilkudziesięciu lat. Przeszkodą do całkowitego przejścia na karty chipowe jest fakt, iż część przedsiębiorców w naszym kraju stosuje przestarzały sprzęt do odczytu kart płatniczych.

Skimming nadal aktualny

Niektórzy twierdzą, że skimmerzy coraz rzadziej stosują tę technikę w celu kradzieży pieniędzy. Polecam częste odwiedzanie strony internetowej Polskiej Policji, gdzie znajdziemy informacje na temat przypadków skimmingu, aby przekonać się, że skimming nadal jest aktualny.

Jak bezpiecznie wypłacać pieniądze z bankomatu?

1. Naucz się wbijać kod PIN na pamięć, czyli tak, aby nie patrzeć na klawiaturę.

2. Zasłoń klawiaturę tak, abyś sam jej nie widział, jeśli ty jej nie widzisz, to skimmer najprawdopodobniej też.

3. Podczas wpisywania PINu udawaj, że wbijasz inne cyfry. Jeśli twój PIN to 1111 to udawaj, że wbijasz np. 00111133, gdzie cyfry 00 i 33 tak naprawdę nie wciśniesz. Ten punkt nie działa, jeśli skimmer zamontował nakładkę na klawiaturę.

4. Sprawdź, czy w miejscu wprowadzania karty nie ma nakładki. Być może widać odkształcenia, które będą o tym świadczyć.

5. Sprawdź klawiaturę, być może na oryginalną nałożono drugą. Klawiatura powinna być przymocowana stabilnie do bankomatu.

6. Sprawdź obrzeża bankomatu, czy nie został przyklejony do nich dodatkowy element z małą dziurką. Może to świadczyć o zainstalowaniu kamery.

7. Staraj się korzystać z tych samych bankomatów, łatwiej zauważysz różnicę w jego wyglądzie.

8. Staraj się ograniczyć wypłaty w bankomacie w godzinach wieczornych i nocnych.

Monitoring konta bankowego

Bardzo ważną czynnością jest regularne sprawdzanie swojego konta bankowego. Pozwoli nam to wykryć ewentualne operacje wykonane za pomocą karty, o których nic nie wiedzieliśmy. Im szybciej wykryjemy nieautoryzowane przelewy tym lepiej dla nas.

Bardzo dobrą opcją są powiadomienia SMS, które informuję nas o wszelakich ruchach środków finansowych na naszym koncie. Plusem takiego rozwiązanie jest natychmiastowe powiadomienie o dokonanej transakcji.

Zostałem ofiarą skimmingu, co robić?

Przede wszystkim zawiadom swój bank i zastrzeż kartę, co sprawi. że dalsze wykorzystywanie karty będzie niemożliwe. Po drugie złóż zawiadomienie na Policji.

Kto płaci za skimming?

Jeśli zostaniemy ofiarą skimmingu, to czy nasze pieniądze bezpowrotnie przepadają? Wydawałoby się, że tak, ale nie jest tak do końca. Jeśli dojdzie do skimmingu, to Ty odpowiadasz do wysokości 150 euro pod warunkiem, że nie przyczyniłeś się do tego zdarzenia np. poprzez swoje niedbalstwo.

Mówi o tym ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

Art. 46. § 2. Płatnik odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze do wysokości równowartości w walucie polskiej 150 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji, jeżeli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem:
1) posłużenia się utraconym przez płatnika albo skradzionym płatnikowi instrumentem płatniczym lub
2) przywłaszczenia instrumentu płatniczego lub jego nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez płatnika obowiązku, o którym mowa w art. 42 ust. 2.

Dodatkowo musimy pamiętać o art. 46. § 3. Płatnik odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze w pełnej wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyśl-nie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa w art. 42.

Czy banki ostrzegają przed skimmingiem?

PKO BP – Skimming – jak się przed nim chronić?
ING – Skimming – realne zagrożenie
Bank Zachodni WBK – Skimming – złodziej w białych rękawiczkach
mBank – Uwaga na skimming!

 

skimming infografika

 

 

 

Poprzedni artykuł Następny Artykuł

Posty, które mogą Cię zainteresować

1 komentarz

  • Odpowiedz Jak bezpiecznie robić zakupy w internecie? - Bezpieczny Polak 13 grudnia 2017 at 19:25

    […] Jak nie zostać ofiarą Skimmingu? […]

  • Zostaw komentarz