Anulowanie mandatu?
Bezpieczne drogi, Policja

Anulowanie mandatu

Czy można anulować mandat? Jak anulować mandat karny? To są podstawowe pytania każdego kierowcy, który zorientował się, że jego mandat został nałożony nie słusznie lub z naruszeniem prawa. Na wstępie zaznaczam, że niniejszy artykuł nie jest poradnikiem dla osób, które chcą wymigać się od płacenia słusznie nałożonego mandatu karnego.

Ważne pytania w tej sprawie:

 • Czy policjant może anulować mandat?
 • Czy można odwołać się od mandatu po jego przyjęciu?
 • Jak wygląda odwołanie od mandatu karnego?
 • Jak wygląda wniosek o uchylenie mandatu karnego?
 • W jakich przypadkach można uchylić mandat karny?

Moja historia z mandatami karnymi

W swojej historii za kierownicą 2 razy zostałem ukarany mandatem karnym i raz zostałem pouczony. W pierwszych dwóch przypadkach wyprzedzałem ciągnik rolniczy na linii podwójnej ciągłej i słusznie otrzymałem mandat karny (prosty odcinek drogi). Od tamtego momentu ciągnik może poruszać się z prędkością 10 km/h a ja go nie wyprzedzę (chyba że ma ku temu legalne możliwości).

Warto przeczytać artykuł Kara za brak OC

Przypadek z pouczeniem przez funkcjonariusza Policji wiązał się z przekroczeniem prędkości o 30 km/h, gdzie powodem pośpiechu był fakt złamania ręki przez moją córkę. Pamiętam do dziś mój tekst do funkcjonariusza policji „Błagam Pana wlep mi Pan 500 zł mandatu i 20 punktów, byle szybko, bo córka w szpitalu”. Policjant powiedział, że mam jechać, przy czym użył w tym momencie lekko niecenzuralnego słowa.

 

Jak widać nie jestem krystaliczny kierowcą, lecz z drugie strony nie jestem w czołówce. Mandaty karne w moim przypadku spełniły swoją edukacyjną funkcję i pomimo wykonywania około 5 000 km miesięcznie za kierownicą nie otrzymałem od kilku lat mandatu.

 

W żadnej z powyższych sytuacji nawet nie przeszło mi przez głowę odmówienia przyjęcia mandatu, ponieważ byłem świadom popełnionych wykroczeń. Niemniej jednak musimy pamiętać, że w przypadku zatrzymania przez patrol Policji mamy trzy wyjścia:

 1. Przyjąć mandat
 2. Odmówić przyjęcia mandatu
 3. Złożyć wniosek o uchylenia mandatu (po jego przyjęciu)

Przyjęcie mandatu

Co to jest mandat karny

Mandat karny to nic innego jak kara nałożona przez stosowny organ za popełnione wykroczenie. Musimy pamiętać, że mandat karny jest decyzją prawomocną i nie można dokonać anulowania mandatu. W Polskim prawie w ogóle nie ma pojęcia anulowanie mandatu, co sprawia, że takiej czynności nie można dokonać nawet za pośrednictwem sądu.

Anulowanie mandatu to potoczne stwierdzenie, które de facto odnosi się do wyrażenia uchylenie mandatu. Czy i jak możemy uchylić mandat karny? Na to i inne pytania znajdziecie odpowiedź w dalszej części artykułu.

Różnica między wezwaniem i mandatem karnym

Bardzo często zdarza się, że mylimy pojęcie wezwania do zapłaty z mandatem karnym. Tymczasem są to dwa zupełnie różne dokumenty, które mają różną moc prawną. Podstawową różnicą pomiędzy tymi dwoma dokumentami jest możliwość różnych działań w sądzie.

W przypadku wezwanie i itp. dokumentów możemy wnieść o ich całkowite zniesienie (patrz potoczne anulowanie wezwania). Innymi słowy, nie ma prawomocnej decyzji odpowiedniego organu więc wszystkie drzwi są otwarte. Natomiast w przypadku przyjętego mandatu nie mamy możliwości jego anulowania, ale mamy ograniczone możliwości jego uchylenia. Zanim przejdziemy do możliwości uchylenia mandatu dowiedzmy się, jakie są jego rodzaje.

Mandat karny

Rodzaje mandatu karnego

Zgodnie z kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia mamy do czynienia z 3 rodzajami mandatów karnych.

Art. 98. § 1. W postępowaniu mandatowym można nakładać grzywnę w drodze mandatu karnego:
1) wydawanego ukaranemu po uiszczeniu grzywny bezpośrednio funkcjonariuszowi, który ją nałożył;
2) kredytowanego, wydawanego ukaranemu za potwierdzeniem odbioru;
3) zaocznego.

Przekładając to na język polski pierwszym rozwiązaniem jest mandat karny gotówkowy, z którym będziemy mieli do czynienia wtedy, gdy osoba czasowo przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nie posiada stałego miejsca zamieszkania. Mandat nazywany jest gotówkowym, ponieważ sprawa płaci za wystawiony mandat na miejscu wręczając gotówkę funkcjonariuszom Policji. Po dokonaniu opłaty mandatu nie można anulować.

Mandat Kredytowany to najczęściej stosowane forma mandatów w Polsce, ponieważ większość osób popełniających wykroczenia w naszym kraju to osoby posiadające stałe miejsca zamieszkania w kraju. Funkcjonariusz nie może wtedy zastosować mandatu gotówkowego, nawet jeśli chciałaby tego osoba ukarana. Anulowanie mandatu jest niemożliwe po jego podpisaniu.

Jak sam wzór mandatu wskazuje jest jeszcze trzecia opcja jego wystawienia. Jest to mandat zaoczny, który wystawiany jest wtedy, gdy wykroczenie zostało stwierdzone a sprawcy nie ma na miejscu. Jednocześnie osoba wystawiająca taki mandat nie ma wątpliwości kto popełnił wykroczenie.

Sprawdź też w tym temacie artykuł Kontrola drogowa

Rodzaje mandatów karnych

Uchylenie mandatu podstawa prawna

Bardzo często słyszymy od znajomych, że podpisanego mandatu anulować nie można. Racja anulowanie mandatu nie jest możliwe, ale jego uchylenie już tak. Jest to drobna różnica w nazewnictwie, nie mniej jednak w świetle prawa bardzo ważna.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w artykule 101 podaje możliwości uchylenia mandatu

Art. 101. § 1. Prawomocny mandat karny podlega niezwłocznie uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie albo na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat, albo gdy ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia z przyczyn, o których mowa w art. 15–17 Kodeksu wykroczeń. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego złożony nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu lub na wniosek organu, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, albo z urzędu.

Kiedy można uchylić mandat?

Mandat sąd może uchylić, wtedy gdy:

 1. Chcąc ratować życie innego człowieka popełniłeś wykroczenie. Przykładowo zatrzymałeś samochód w miejscu niedozwolonym.
 2. Funkcjonariusz się pomylił i wystawił mandat za wykroczenie, które już de facto nie jest wykroczeniem. Wykroczenie przestało obowiązywać 31 stycznia a mandat został wystawiony 1 lutego.
 3. Twój stan psychiczny spowodował, że nie miałeś wpływu na twoje działanie.
 4. Funkcjonariusz wystawił mandat za przewinienie, za które ukarać może tylko sąd
 5. Mandat został wystawiony osobie poniżej 17 roku życia.

To są przykłady sytuacji, w których sąd ma możliwość uchylenia mandatu pomimo tego, że jest on prawomocny.

Kto może złożyć wniosek o uchylenie mandatu?

Nie jest powiedziane, że wniosek o uchylenie mandatu może złożyć tylko osoba, na którą został on nałożony. Oprócz ukaranego wniosek może złożyć szereg instytucji lub osób. Są to:

W przypadku osoby mającej mniej niż 17 lat może to być rodzic lub opiekun prawny.

 • Funkcjonariusz policji lub innej służby
 • Kurator osoby ubezwłasnowolnionej,
 • Przedstawiciel sądu
 • Pamiętaj, że wniosek należy złożyć najpóźniej na 7 dni od jego podpisania.

Jak uchylić mandat?

Procedura uchylenia mandatu nie jest wcale trudna i skomplikowana. Najważniejsze jest to, aby mieć pewność, że mandat można uchylić i są do tego podstawy. Jeśli nie sprawdzimy wyżej wymienionych możliwości to na samym starcie sąd odrzuci nasz wniosek.

Procedura krok po kroku

 • Krok 1 – napisanie wniosku
 • Krok 2 – złożenie wniosku w sądzie lub wysłanie go pocztą
 • Krok 3 – oczekiwanie na pismo z sądu
 • Krok 4 – staw się na posiedzenie
 • Krok 5 – jeśli decyzja sądu jest dla ciebie pozytywna domagaj się zwrotu pieniędzy

Przepisy dotyczące zapinania pasów bezpieczeństwa

Wzór wniosku o uchylenie mandatu

Niestety ustawodawca nie przewidział wzoru takiego wniosku dlatego musimy sobie radzić sami. Poniżej znajdziesz wzór wniosku do pobrania, a jeśli stworzysz swój indywidualny wniosek to pamiętaj, aby zawierał on:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • seria i numer dowodu osobistego
 • miejsce zamieszkania,
 • serię i numer mandatu
 • opis zdarzenia, w którym zamieść wszelkie możliwe informacje, które pomogą sądowi w podjęciu pozytywnej decyzji.

Bardzo ciekawą uchwałą do przestudiowania w tej sprawie jest uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2003 r. I KZP 25/03 

 Anulowanie mandatu - infografika

Poprzedni artykuł Następny Artykuł

Posty, które mogą Cię zainteresować

2 komentarze

 • Odpowiedz Anna Lena ze Zjem Cie 20 lutego 2018 at 14:24

  O, tego nie wiedzialam. Musze tu czesciej wpadac 🙂

 • Odpowiedz Klaudia 7 maja 2018 at 22:23

  Nie sądziłam, że mój stan może spowodować uchylenie mandatu, dobrze wiedzieć 🙂

 • Zostaw komentarz